מוסדות הארגון

בועז דוד יו"ר נשיאות הארגון 
גדסי חגית מנהלת הארגון 
חברי נשיאות הארגון
אלרואי- ברוש אילנה      חברת נשיאות
בלום עלי     חבר נשיאות 
בלסבלג מיכאל    חבר נשיאות
ברג סילביה חברת נשיאות
זוסמן בניחבר נשיאות
כצנלסון מיכל חברת נשיאות
לבני יונתן חבר נשיאות
לימור מיכה חבר נשיאות
מרחב נעמי חברת נשיאות
שפיר יהושע חבר נשיאות
 מוזמנים
שטיינר נתן יו"ר התאחדות יוצאי צ'כוסלובקיה
אקהאוז גדעוןנציג הפנסיוניסטים האוסטרים
 
 דירקטוריון חמ"ה פרופ' מאייר מיכאל – יו"ר, לוין גלעד, ברון מלי, מרטנס ליאור, עו"ד נאמן משה, קידר סמי, רגב תלי, שטרן אורון. 
 
חברי הנהלת המע"ה (המפעל לעזרה הדדית) – כצנלסון מיכל – יו"ר. בלסבלג מיכאל, ברג סילביה, ווקס מיכה, לבני יונתן, מרחב נעמי, שטייניץ יובל, שפיר יהושע.
 
ועדת תו"מ – ורד רונית  –  יו"ר, אגמון נעמי. ארליך קופרמן נעמי, אשנהיימר רונית, בלוך אורי, בר קול יאיר, גרייף גדעון, דאוס גבי, כצנלסון מיכל, מיכאליס רנטה, מרחב נעמי  צימט כתריאל.
 
ועדת המדיה – מיכה לימור – יו"ר, גילה אלירן; עליזה אשד; עלי בלום; יאיר בר-קול; גבי דאוס; מיכאל דק; מיכה ווקס; דוד ויצטום; דן כנר; יונתן לבני; נעמי מרחב; מוקי נויברגר; ערן עדני; כתריאל צימט; מרגנית רווה; יהושע שפיר.
 
ועדת כספים – בועז דוד – יו"ר,  מאיר דב  – ממלא מקום יו"ר, בלום עלי, דאוס גבי, דוד יורם, ווקס מיכה, זוסמן בני, לוין גלעד, פלד אורי, רווה מרגנית
 
 ועד סניף ירושלים
יונתן לבני – מ"מ יו"ר. אלרואי ברוש אילנה, באבד יעל, בחנא דרורה, בייט מיכאל, בלום עלי, דאוס גבי, הופמן אברהם, לבני יונתן, ממרוט גדעון, נוימן דוד, שטייניץ יובל, שילה תמר, שני נילי.
 
 ועד סניף תל-אביב והמרכז
שפיר יהושע – יו"ר. בייט יורם, בלסבלג מיכאל, בר קול יאיר, דובניקוב מלכיתה, לוין גלעד, לימור נעמי, מגן עליזה, מרחב נעמי, מרטנס ליאור, שגיא תמי.
 
 הנהלת חיפה
זוסמן בני – יו"ר. ברג סילביה, גלס מיכאל, ווקס מיכה, לימור מיכה, מאייר- ברודניץ הנה, פלד אורי.