מוסדות הארגון

בועז דוד יו"ר נשיאות הארגון  
גדסי חגית מנהלת הארגון  
חברי נשיאות הארגון
אלרואי- ברוש אילנה       חברת נשיאות
בלום עלי      חבר נשיאות 
בלסבלג מיכאל     חבר נשיאות
ברג סילביה  חברת נשיאות
זוסמן בני חבר נשיאות
כצנלסון מיכל  חברת נשיאות
לבני יונתן  חבר נשיאות
לימור מיכה  חבר נשיאות
ממרוט גדעון חבר נשיאות 
מרחב נעמי  חברת נשיאות
שפיר יהושע  חבר נשיאות
 מוזמנים
שטיינר נתן   יו"ר התאחדות יוצאי צ'כוסלובקיה
עידית גורן  יו״ר הועד המרכזי ליהודי אוסטריה בישראל 
 
 דירקטוריון חמ"ה בועז דוד – יו"ר, גרין ורדה, דרור רותם, לבני יונתן, לוין גלעד, מישור דב, קידר סמי.
 
חברי הנהלת המע"ה (המפעל לעזרה הדדית) –כצנלסון מיכל – יו"ר, בלסבלג מיכאל, ברג סילביה, ווקס מיכה, לבני יונתן, מרחב נעמי, שפיר יהושע.
 
ועדת מורשתפרופ' צימרמן משה – יו"ר, אלרואי – ברוש אילנה, גוט רמי, ויצטום דוד.
 
ועדת המדיה -לבני יונתן – יו"ר, בר-קול יאיר, דק מיכאל, טוקטלי אורן, כנר דן, נויברגר מוקי.
 
ועדת כספים – בועז דוד – יו"ר,  בי לי יוחנן, דאוס גבי, פלד אורי, פרייטג דניאל.
 
ועדת ביקורת – גולדשמידט אמנון – יו"ר, נוימן זאב.
 
ועדת מלגות – פינקוס אסף – יו"ר, ווקס מיכה, כצנלסון מיכל, סלומון יורם, שלאין מרגלית, שפיר יהושע.
 
 ועד סניף ירושלים

ממרוט גדעון –יו"ר, אלרואי – ברוש אילנה, באבד יעל, בחנא דרורה, בייט מיכאל, בלום עלי, דאוס גבי, הופמן אברהם, נוימן דוד, שילה תמר, שני נילי.

 
 ועד סניף תל-אביב והמרכז

שפיר יהושע – יו"ר, בייט יורם, בלסבלג מיכאל, בר קול יאיר, דובניקוב מלכיתה, לוין גלעד, לימור נעמי, מגן עליזה, מרחב נעמי, שגיא תמי.

 
 הנהלת חיפה

זוסמן בני – יו"ר, ברג סילביה, גלס מיכאל, ווקס מיכה, לימור מיכה, מאיר- ברודניץ הנה, פלד אורי.