מוסדות הארגון

הברפלד דבורה יו"ר נשיאות הארגון  
ממרוט גדעון מ״מ יו"ר נשיאות הארגון  
קלנר טל מ״מ מנהלת הארגון  
חברי נשיאות הארגון
אלירן גילה     חברת נשיאות
בלסבלג מיכאל  חבר נשיאות 
גולן חגי    חבר נשיאות
ינאי אורי חבר נשיאות
קמיל אילן  חבר נשיאות
שלו גבריאלה חברת נשיאות
שני נילי    חברת נשיאות
שפיר יהושע      חבר נשיאות
מוזמנים
שטיינר נתן   יו"ר התאחדות יוצאי צ'כוסלובקיה
עידית גורן  יו״ר הועד המרכזי ליהודי אוסטריה בישראל 
 
 דירקטוריון חמ"ה – גולן חגי – יו"ר, בריל גבי, ורד רונית, מאיוס אלי, מאיר מיכאל, ממרוט גדעון, שני נילי.
 
עזרה הדדית – אלירן גילה, פרופ' ינאי אורי, שני נילי, שפיר יהושע.
 
ועדת מורשת פרופ' צימרמן משה – יו"ר, אלרואי – ברוש אילנה, גוט רמי, ויצטום דוד.
 
ועדת המדיה לבני יונתן – יו"ר, בר-קול יאיר, דק מיכאל, טוקטלי אורן, כנר דן, נויברגר מוקי.
 
ועדת כספים קמיל אילן – יו"ר, בי לב יוחנן, דאוס גבי, שפיר יהושע.
 
ועדת ביקורת גולדשמידט אמנון – יו"ר, נוימן זאב, נרדי יואב. 
 
ועדת מלגות – פינקוס אסף – יו"ר, אלירן גילה, ווקס מיכה, סלומון יורם, שלאין מרגלית, שני נילי. 
 
 ועד סניף ירושלים

ממרוט גדעון – יו"ר, אלרואי-ברוש אילנה, בחנא דרורה, דאוס גבי, הופמן אברהם, נוימן דוד, פרידלנדר יהודית, רימון ברוך, שטייניץ יובל, שילה תמר, שני נילי.

 
 ועד סניף תל-אביב והמרכז

שפיר יהושע – יו"ר, אלירן גילה, בלסבלג מיכאל, בר-קול יאיר, דובניקוב מלכיתה, לימור נעמי, מרחב נעמי, נרדי עדנה, שלו גבריאלה.