סניף ירושלים

המלך ג'ורג' 33, ירושלים טל.: 02-6241198; פקס: 02-6221745 דוא"ל ofra@irgun-jeckes.org

ח.מ.ה – חברת מעונות הורים (תל-אביב, ירושלים) www.meonot.co.il


חברי הסניף:

אילן רומן

יו"ר הסניף 050-5252805

zipilan1@smile.net.il

טל קלנר

מנהלת הסניף 02-6241198 שלוחה: 2028

tal@irgun-jeckes.org

עופרה כהן

מזכירה 02-6241198 שלוחה: 2017

ofra@irgun-jeckes.org

צופית חיים

עו"ס 02-6241198 שלוחה: 2021

tzofitchaim@gmail.com