תל אביב / ירושלים

חברת מעונות הורים | רח’ רזיאל 30, רמת גן 5224430 טלפון:073-2054800 | פקס: 073-2054810 sales@meonot.co.il www.meonot.co.il

דירקטוריון ח.מ.ה

1.  פרופ' מיכאל מאייר – יו"ר

2. גלעד לוין

3. ליאור מרטנס

4.  עו"ד משה נאמן

5.  סמי קידר

6. נפתלי רגב

7. מלי ברון 

8. אורון שטרן

תל-אביב –רמת-חן

בית הורים ע"ש אניטה מילר  רח' רזיאל 28, רמת-חן, טל.073-2054700

בית הורים ע"ש פינחס רוזן רח' אלוף דוד 185, רמת-חן, טל:073-2053700

ירושלים

בית הורים ע"ש זיגפריד מוזס דרך בית לחם 52, ירושלים, טל:073-2052700