תל אביב / ירושלים

חברת מעונות הורים | רח’ רזיאל 28, רמת גן 5224430 טלפון:073-2054800 | פקס: 073-2054810 sales@meonot.co.il www.meonot.co.il

דירקטוריון ח.מ.ה

1.  בועז דוד – יו"ר

2. גרין ורדה

3. דרור רותם

4.  לבני יונתן 

5.  לוין גלעד 

6. מישור דב 

7. קידר סמי  

 

תל-אביב –רמת-חן

בית הורים ע"ש אניטה מילר  רח' רזיאל 28, רמת-חן, טל.073-2054700

בית הורים ע"ש פינחס רוזן רח' אלוף דוד 185, רמת-חן, טל:073-2053700

ירושלים

בית הורים ע"ש זיגפריד מוזס דרך בית לחם 52, ירושלים, טל:073-2052700