המילה/הביטוי: פלאטפוס
תרגום מילולי: רגל שטוחה
המילה בלעז: PLATTFUSS
המשמעות: רגל שטוחה
המילה/הביטוי: פראו דוקטור פראו פרופסור פראו רבינר
תרגום מילולי:
המילה בלעז: FRAU DOKTOR FRAU PROFESSOR FRAU RABBINER
המשמעות: אשת רופא אשת פרופסור אשת רב
המילה/הביטוי: פרסר
תרגום מילולי:
המילה בלעז: FRESSER
המשמעות: זולל וסובא
המילה/הביטוי: צוישנגאז
תרגום מילולי: גאז ביניים
המילה בלעז: ZWISCHENGAS
המשמעות: במכוניות הישנות בהורדת הילוך היו משתמשים ב"צווישן גאז".עוזב גאז-לוחץ קלאטץ' ומוציא מהילוך לניוטראל.....
המילה/הביטוי: צוקר קנדל
תרגום מילולי: ממתק
המילה בלעז: ZUCKERKANDL
המשמעות: ממתק עשוי מגבישי סוכר המחוברים ביניהם בחוט משעווה
המילה/הביטוי: צייטגייסט
תרגום מילולי:
המילה בלעז: ZEITGEIST
המשמעות: רוח התקופה