מפגש עם שגריר אוסטריה בישראל – מר מרטין וייס 19.9.16