שגריר גרמניה בישראל ורעייתו מארחים במעונם את נציגי הארגון אפריל 2017