אופהויזר תאה

אופהויזר תאה
Aufhauser Thea
שם פרטי קודם: תאה
שם משפחה קודם:
שם האב:

היינריך

שם האם:

מתילדה

שנה ומקום הלידה: 1911, גרמניה - נירנברג
שנה ומקום הפטירה: 1999, ישראל - ירושלים
מגורים לפני העליה: גרמניה, נירנברג
עיסוק לפני העליה: סוחרת
שנת עליה: 1936
אופן העליה:

בודד

מגורים אחרי העליה: גרמניה, נירנברג
עיסוק בארץ: סוחרת
פרטים נוספים:

בהיותה בקיבוץ במשך 4 שנים ראשונות הייתה חקלאית בן זוג אופהויזר הרמן-הלל

ילדים:
מולא על ידי: