הפרוטוקול מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים.*

מלגת ארגון יוצאי מרכז אירופה- המלגאי נדרש להתנדב 45 שעות הן עבור מלגה על בסיס כלכלי והן עבור מלגה על בסיס הצטיינות.

חובת המלגאי/ת לסיים את שעות ההתנדבות עד ינואר 2025.

טרם טקס הענקת המלגות שבו ניתן למלגאים שליש מסכום המלגה, יתקיימו שיחות זום פרטניות עם כלל המלגאים. אלו מהוות תנאי לקבלת המלגה.

ההחלטה על סוג ההתנדבות ועל חלוקת שעות ההתנדבות תינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעל לעזרה הדדית. לא ניתן לסיים את המלגה עד תחילת השנה האקדמית הבאה. בנוסף, המפעל רשאי להחליט לתת למלגאי לבצע מספר סוגי התנדבות.                       

*לא יינתן החזר על נסיעות למקום ההתנדבות ולא יתאפשר להתנדב מהבית (למעט כתיבת כתבות). המפעל יתחשב במקום מגוריו של המלגאי בהחלטה על סוג ההתנדבות. אולם, אין בכך שום התחייבות מצד המפעל.

במקביל לביצוע ההתנדבות, המלגאים יוזמנו לשלושה מפגשים חברתיים שבהם ילמדו על הארגון ויעמיקו את זיקתם למורשת היקית. על המלגאים חובת הגעה לאירוע אחד מתוך שלושת המפגשים. מפגשים אלו לא יחשבו כשעות התנדבות. בנוסף לאירועי המלגאים, המלגאים יהיו מחויבים להגיע לטקס חלוקת המלגות ולאירוע נוסף בתיאום צוות הארגון במהלך השנה.

ישנם 8 סוגי התנדבויות שיחולקו בין המלגאים:

  1. התנדבות בביקורי בית אצל חברי ארגון: במסגרת התנדבות זו המלגאי נדרש לבקר את החבר/ה אחת לשבוע למשך שעה וחצי לכל היותר, לארח לו חברה ולעזור במטלות מסוימות שיהיו מוסכמות על החבר/ה והמלגאי. להתנדבות זו ערך משמעותי בהפגת הבדידות של קשישים יקים, ביניהם ניצולי שואה ובני הדור השני. * מלגאים שיבחרו להתנדבות זו ידרשו להגיע לראיון פרונטלי מקדים עם עו"ס הארגון וכן לעדכנה בשינויים במצבו של החבר/ה שהם מבקרים. להתנדבות זו מחויבים סטודנטים אשר לומדים בת"א / ירושלים.
  2. מתן הרצאות לחברי ארגון בסניף ת"א ובסניף ירושלים: מלגאי שייבחר להתנדבות זו יידרש לשאת 9 הרצאות שאורכן יהיה כשעה וחצי. כל הרצאה תחשב כ-5 שעות התנדבות. בתוך שעות אלו כלולות למידת התכנים והכנת המצגת לכל הרצאה. תינתן עדיפות לתכנים שקשורים בקהילה היקית תוך תיאום מלא עם הרכזים. על התנדבות זו אחראים רכז התרבות של ת"א ורכזת התרבות של ירושלים.
  3. מתן סדנאות לחברי ארגון בסניף ת"א ובסניף ירושלים: מלגאי שיבחר להתנדבות זו יידרש להרכיב ולהוביל סדנא מותאמת לחברי הארגון. כל מפגש יארך כשעה וחצי ויתגמל את המלגאי ב-5 שעות התנדבות. יתאפשר לקיים סדנא של מספר מפגשים ו/או סדנא חד פעמית. במידה וידרשו חומרים לסדנא, ההוצאות יחולו על הארגון וזאת בתיאום. נושא הסדנא/מפגש יקבע בתיאום עם הרכזים. על התנדבות זו אחראים רכז התרבות של ת"א ורכזת התרבות של ירושלים.
  4. כתיבת כתבות לעיתון הארגון- "יקינתון": מלגאי שייבחר להתנדבות זו יתוגמל בשעתיים התנדבות על כל 500 מילה שיכתוב. הנושאים לכתבות יתואמו מראש עם מנהל המדיה של הארגון. תינתן עדיפות לתכנים שקשורים בקהילה היקית. עורך העיתון יחליט על מועד פרסום הכתבות. לארגון אין כל התחייבות בפני המלגאים על פרסום הכתבות ועל מועד הפרסום.
  5. עבודה אדמיניסטרטיבית- מלגאי שייבחר להתנדבות זו יידרש להגיע לסניף ת"א (יגאל אלון 157) או לחילופין לסניף ירושלים (קינג ג'ורג' 33) בהתאם למקום מגוריו. ההחלטה על חלוקת שעות ההתנדבות תתקבל על פי צרכי המשרד בלבד. לא יתאפשר להתנדב יותר מ-6 שעות במרוכז. במסגרת התנדבות זו המלגאי יידרש לגבות דמי חבר מחברי הארגון ו/או לעזור לממונה על מיצוי זכויות של ניצולי שואה ו/או להעלות תכני מדיה לאתר הארגון. להתנדבות זו תינתן עדיפות לסטודנטים המתגוררים בדרום הארץ/ צפון הארץ.
  6. תרגום מסמכים מגרמנית לעברית- להתנדבות זו יבחרו מלגאים דוברי גרמנית שוטפת. מדובר בתרגום מסמכים מארכיון העיתון "יקינתון" או תרגום מסמכים אישיים של ניצולי שואה. התרגום יערך בסניף ת"א.
  7. ארגון המפגשים החברתיים של המלגאים- מדי שנה נבחרים שני מלגאים לארגון המפגשים החברתיים של המלגאים: 3 מפגשים מרגשים שאורכם בין שעה וחצי לשעתיים. המפגשים נועדו להכיר למלגאים את הארגון ופועלו ולהעמיק את זיקתם למורשת היקית. למפגש האחרון יוזמנו גם בני משפחתם של המלגאים. עבור התנדבות זו יתוגמלו המלגאים ב-12 שעות התנדבות.
  8. כתיבת סיפורי חיים- מלגאי שייבחר להתנדבות זו יידרש לנסח באופן רהוט ומעניין סיפורי חיים שנשלחים לארגון מדי שנה ולהעלות אותם לאתר הארגון. ההתנדבות תתבצע בסניף ת"א.

*המפעל לעזרה הדדית רשאי לבטל למלגאי את המלגה בכל עת במידה והמלגאי לא יבצע את התנדבותו.

*המפעל לעזרה הדדית רשאי לשנות את הפרוטוקול הנ"ל בכל עת, בהתאם לצרכי הארגון.

 

Search
Generic filters
דילוג לתוכן