אנפנגר אהרון

אנפנגר אהרון
Anfänger Aaron
שם פרטי קודם: אהרון
שם משפחה קודם: אנפנגר
שם האב:

שלמה

שם האם:

רגינה

שנה ומקום הלידה: 1909, גרמניה
שנה ומקום הפטירה: 1979, ישראל - ירושלים
מגורים לפני העליה: גרמניה
עיסוק לפני העליה:
שנת עליה: 1936
אופן העליה:

בודד

מגורים אחרי העליה: ירושלים
עיסוק בארץ: פקידות
פרטים נוספים:
ילדים:

אנפנגר מיכאל

מולא על ידי:

מיכאל אנפנגר