אנפנגר קרולה

אנפנגר קרולה
Anfänger Carola
שם פרטי קודם: קרולה
שם משפחה קודם: אנפנגר
שם האב:

רפאל רודולף

שם האם:

אידה אסתר

שנה ומקום הלידה: 1910, גרמניה
שנה ומקום הפטירה: 2000, ישראל
מגורים לפני העליה: גרמניה
עיסוק לפני העליה: סיעוד
שנת עליה: 1935
אופן העליה:
מגורים אחרי העליה: סיעוד
עיסוק בארץ: ירושלים
פרטים נוספים:
ילדים:

אנפנגר מיכאל

מולא על ידי:

מיכאל אנפנגר