אתגרים לשנים הבאות

ומה הלאה? אתגרים לשנים הבאות

• איתור נצרכים מקרב בני הקהילה וסיוע להם
• סיוע לפיתוח ושדרוג של בתי ההורים של יוצאי מרכז אירופה – לתועלת החברה הישראלית בכלל ולחברי הקהילה בפרט
• סיוע לבעלי צרכים מיוחדים ולאנשים הרתוקים לביתם בסידורים מול מוסדות ובהתארגנות יום יומית
• המשך פיתוח “קו הקשר” המופעל על ידי מתנדבים לסיוע טלפוני לקשישים ומרותקים לביתם
• המשך תמיכה בפעולות חברתיות להקל על הנזקקים בבדידותם
• סיוע למפעלי המורשת וההנצחה של הקהילה למען הדורות הבאים
• עידוד וטיפוח השכלה ומצויינות באמצעות מפעל המלגות לבני דור ההמשך
• סיוע בהפצת בטאון הארגון "יקינתון MB" המהווה חוליה חשובה לקשר בין חברי הקהילה.