בכרך יוסף, ד"ר

בכרך יוסף, ד"ר
Bachrach Joseph
שם פרטי קודם: יוסף
שם משפחה קודם: בכרך
שם האב:
שם האם:
שנה ומקום הלידה: 1890, גרמניה
שנה ומקום הפטירה: 1961, ישראל - ירושלים
מגורים לפני העליה: גרמניה, המבורג
עיסוק לפני העליה: רפואת נשים
שנת עליה: 1933
אופן העליה:

עם המשפחה

מגורים אחרי העליה: ירושלים
עיסוק בארץ: רופא כללי
פרטים נוספים:
ילדים:

אופנבכר הדסה ,בכרך רפאל

מולא על ידי:

ארוין אופנבכר