ברגמן אליעזר

ברגמן אליעזר
Bregman Eliezer Ludwig
שם פרטי קודם: אליעזר
שם משפחה קודם: ברגמן
שם האב:

פאול

שם האם:

בלה ברטה

שנה ומקום הלידה: 1901, פולין - ורשה
שנה ומקום הפטירה: 1962, ישראל - כפר-סבא
מגורים לפני העליה: גרמניה , מגדבורג
עיסוק לפני העליה: רופא
שנת עליה: 1933
אופן העליה:

עם משפחה

מגורים אחרי העליה: תל-אביב, כפר-סבא
עיסוק בארץ: רופא
פרטים נוספים:

בת זוג ברגמן אלישבע

ילדים:

פרידמן גאולה,ורדי רנה ז"ל,ברגמן בלהה,

מולא על ידי:

בלהה ברגמן (בילי)