בר לודויג, ד"ר

בר לודויג, ד"ר
Baer Ludwig
שם פרטי קודם: לודויג
שם משפחה קודם: בר
שם האב:

הרמן, צבי

שם האם:

אמנדה, מלכה

שנה ומקום הלידה: 1890, גרמניה - פוזן
שנה ומקום הפטירה: 1963
מגורים לפני העליה: גרמניה, המבורג
עיסוק לפני העליה: רופא עור ומין
שנת עליה: 1935
אופן העליה:

עם משפחה

מגורים אחרי העליה: חיפה
עיסוק בארץ: רופא עור ומין
פרטים נוספים:
ילדים:

קרא-עוז (קראס) ,בר יוחנן

מולא על ידי:

קרא-עוז רות