גולדשמיט חנה

גולדשמיט חנה
Goldshmidt Hanna
שם פרטי קודם: חנה
שם משפחה קודם: גולדשמיט
שם האב:
שם האם:
שנה ומקום הלידה: 1904, גרמניה
שנה ומקום הפטירה: 1993, ישראל - קיבוץ בית השיטה
מגורים לפני העליה: גרמניה, דנציג
עיסוק לפני העליה: עקרת בית
שנת עליה: 1940
אופן העליה:

עליה בלתי ליגלית

מגורים אחרי העליה: פרדס-חנה
עיסוק בארץ: עקרת בית
פרטים נוספים:
ילדים:

מיכאל ירבעם

מולא על ידי:

ירבעם מיכאל