גלבאום אברהם

גלבאום אברהם
Gelbaum Avraham
שם פרטי קודם: אברהם
שם משפחה קודם: גלבאום
שם האב:

שמואל גדליהו

שם האם:

רוזה

שנה ומקום הלידה: 1884, פולין - ורשה
שנה ומקום הפטירה: 1949, ישראל - תל-אביב
מגורים לפני העליה: גרמניה, הנובר
עיסוק לפני העליה:
שנת עליה: 1936
אופן העליה:

עם בת זוג

מגורים אחרי העליה:
עיסוק בארץ: תל-אביב
פרטים נוספים:
ילדים:

גלבאום חנוך,גלבאום יעקב,גלבאום משה

מולא על ידי:

פניכל רחל