הוועידה השנתית ה-39 עיקרי ההחלטות שאושרו – 25 ביוני 2008, בשנת ה-60 למדינה

  • הוועידה רואה בערכי הליבה של יוצאי מרכז אירופה –  ציונות, עזרה עצמית, ערבות הדדית וסיוע לחלשים, התנדבות, אחריות ויסודיות; חינוך למצוינות ושמירת איכות הסביבה; טוהר מידות ושמירת עקרון "הצנע לכת"– ערכי יסוד העומדים במבחן השנים.

  • הוועידה קוראת לארגון ולמוסדותיו לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו לשימור המורשת והערכים האלה ולהנחלתם בחברה הישראלית בכלל ובקהילת יוצאי מרכז אירופה בפרט. זאת, תוך שיתוף פעולה עם גורמים מתאימים בארץ ובחו"ל.

  • הוועידה מברכת את הארגון, את הסניפים ואת רשתות בתי ההורים על העמקת הפעילויות בחברה, בקהילה ובבתי ההורים.

  •  הועידה רואה בפעולות הרווחה והסיוע בקליטת העולים הצעירים ממרכז אירופה במסגרת 'נועם' המשך טבעי ונכון של המסורת והערכים של האבות המייסדים של הארגון.

  • הוועידה מציינת בסיפוק את מגוון הפעולות והאירועים לציון יובל ה-75 של הארגון.

  • הוועידה מביעה את הערכתה לפעולות הארגון ולפעולות המפעל לעזרה הדדית למען ניצולי השואה ומביעה אמון ותמיכה ביו"ר נשיאות הארגון וביו"ר המפעל לעזרה הדדית.

  • הוועידה שולחת ברכה לפעילים, למתנדבים, לעובדי הארגון ולחברים שהצטרפו זה לא מכבר לשורותיו, על תרומתם ועל פעולתם המסורה.

  • הוועידה מאשרת את השינויים הטכניים המתבקשים בתקנון הארגון לאור דרישת רשם העמותות, כפי שהוצגו בפניה ע"י יו"ר וועדת התקנון וע"י היועץ המשפטי, ומאשרת אותם.

  • הוועידה קוראת לנשיאות, לוועדת הכספים, להנהלת הארגון ולהנהלות חמ"ה וחב"ה להמשיך במדיניות הכספית הזהירה הנקוטה תוך מאמץ מתמיד לגיוס מקורות נוספים לפעולות; הוועידה מאשרת את הדוחות הכספיים על פעילות הארגון בשנת 2007.

  • הוועידה מחזקת את ידיה של ממשלת ישראל, כמו את כל הממשלות הקודמות, במאמציה להשיג שלום יציב ובר קיימא באזורנו.