הוועידה השנתית ה-41, עיקרי ההחלטות שאושרו – 15 ביוני 2010

בסימן "אור יקרות"
 75 שנה למפעל ההתיישבות של יהודי מרכז אירופה

1. הוועידה מאשרת מחדש את ערכי הליבה של קהילת יוצאי מרכז אירופה:

  • עזרה עצמית, ערבות הדדית וסיוע לחלשים, סיוע לקשישים;

  • קליטת עלייה, התנדבות, עידוד ההשכלה, חינוך למצוינות ולערכי איכות הסביבה;

  • טוהר מידות, אחריות ויסודיות,מינהל תקין ושלטון החוק;

2. הוועידה קוראת לנשיאות הארגון ולגופים השלובים:

  • להמשיך ולפעול לאורם למען כלל חברי הקהילה;

  • להשמיע את קול הארגון בנושאים אזרחיים/חברתיים, א-פוליטיים בעלי חשיבות עקרונית וערכית העולים בקנה אחד עם ערכי הליבה של הארגון ועם המסורת והערכים של האבות המייסדים, כדי לחזק את אופייה הציוני והדמוקרטי של החברה בישראל 


3. הוועידה קוראת לנשיאות הארגון לפעול להרחבה והעמקת הפעילות של רשתות בתי ההורים ושל המפעל לעזרה הדדית, והפעילות בקהילה בפרט ובחברה הישראלית בכלל

 4. הוועידה קוראת לנשיאות הארגון לפעול להרחבה והעמקת הפעילות בנושאי שימור המורשת של יוצאי מרכז אירופה והנחלתה בקרב בני הקהילה וצאצאיהם בפרט ובחברה הישראלית בכלל תוך הפעלת מכלול האמצעים והשותפויות ההולמים מטרה זו