הוועידה השנתית ה-44, עיקרי ההחלטות שאושרו

הוועידה הארצית השנתית ה 44

בסימן השילוב בין הדורות – 29.10.2013 כה' חשון תשע"ד

 

 

 

הוועידה מחליטה:

באשרה מחדש את ערכי הליבה של קהילת יוצאי מרכז אירופה:

  • עזרה עצמית וערבות הדדית, סיוע לחלשים ולקשישים;
  • קליטת עלייה,התנדבות, עידוד ההשכלה והיצירה, עידוד ההכשרה המקצועית ולימודי המדעים והטכנולוגיה, עידוד למצוינות ולערכי איכות הסביבה ברוח הציונות ההומניסטית הליברלית
  • טוהר מידות, אחריות ויסודיות, מינהל תקין ושלטון החוק;

 

ברוח זו קוראת הוועידה לנשיאות הארגון, לסניפים, לחברי הוועדות ולפעילים, להנהלת הארגון ולגופים השלובים;

 

  1. להמשיך לפעול לחיזוק אופייה הציוני והדמוקרטי של החברה בישראל. על בסיס ערכי הליבה החברתיים והציוניים של האבות המייסדים ולהשמיע קולנו בנושאים אזרחיים/חברתיים, בעלי חשיבות עקרונית וערכית;
  2. להעמיק את ערך ההתנדבות ולהטמיע אותו בקרב חברי הארגון ובקהילה. בכך נחזק את היסודות לעתיד  בר קיימא למפעלים החברתיים של הארגון ולפעילות להנחלת מורשתנו הציונית והחברתית למעגלים נוספים בחברה הישראלית;
  3. לפעול להרחבת הפעילויות של רשתות בתי ההורים ,המפעל לעזרה הדדית והסניפים בקרב חברי הקהילה. להגביר את המאמצים לצירוף חברים חדשים לארגון מבני דורות ההמשך בריכוזים העירוניים וביישובים ברחבי הארץ ולהמשיך בחיזוק הקשר עם תנועות ההתיישבות;
  4. להמשיך לטפח ולכבד את דור ההורים בביקורי בית, בשיחות טלפון ובסיוע לכל צרכיהם, הן בביתם הפרטי, כמו גם בבתי ההורים. כך על פי המסורת היהודית: "והדרת פני זקן";
  5. להמשיך ולפעול בנושאי שימור המורשת של יוצאי מרכז אירופה. להעמיק ולהנחיל מורשת זאת בקהילה ובחברה הישראלית, תוך הפעלת מכלול האמצעים והשותפויות ההולמים מטרה זו.
  6. שוויון בנשיאה בנטל. עקרון השוויון בנשיאה בנטל של כלל אזרחי מדינה הוא מערכי היסוד של החברה הישראלית בכלל ושלנו בפרט מאז ומתמיד. לפיכך ( ובהתבסס על עקרונות הליבה של הארגון) אנו סבורים שעקרון הנשיאה בנטל השירות, האזרחי או הצבאי, מן הראוי שיוחל על כלל אזרחי מדינת ישראל, בהתאם לחוק.
  7. בדיקת האפשרות למתן מעמד סטטורי בארגון יוצאי מרכז אירופה לנושאי המורשת והביטאון "יקינתון MB"

מתוך הכרה במרכזיותם של נושאי המורשת והביטאון מחליטה הוועידה להנחות את הנשיאות שתיבחר לקיים בירור ציבורי בנשיאות ובמוסדות הארגון לבדיקת הנושא; לפעול לבדיקת האפשרות להקניית מעמד סטטוטורי לנושאי המורשת ולביטאון . לפעול להבטחת האמצעים התקנוניים והכספיים הנדרשים לכך.