הלברשטט יעקב

הלברשטט יעקב
Halberstadt Yaacow
שם פרטי קודם: יעקב
שם משפחה קודם: הלברשטט
שם האב:

גרשון

שם האם:

ברטה

שנה ומקום הלידה: 1914, גרמניה - נידרמוקשטאט Mockstadt
שנה ומקום הפטירה:
מגורים לפני העליה: גרמניה , נידרמוקשטאט Mockstadt
עיסוק לפני העליה: פקיד
שנת עליה: 1936
אופן העליה:

החלוץ

מגורים אחרי העליה: ירושלים
עיסוק בארץ: מנקה חלונות
פרטים נוספים:
ילדים:

הראל דוד,הלברשטט רחל

מולא על ידי:

מנייביץ יורם