הרטה ראודניץ

הרטה ראודניץ
HERTA RAUDNITZ
שם פרטי קודם:
שם משפחה קודם: וול
שם האב:

משה

שם האם:

רגינה

שנה ומקום הלידה: TACHAU צכיה 3.3.1906
שנה ומקום הפטירה: רמת גן 22.10.1995
מגורים לפני העליה: רמת גן
עיסוק לפני העליה: עקרת בית
שנת עליה: 1934
אופן העליה:

עם משפחה (שני דורות או יותר)

מגורים אחרי העליה: רמת גן ת"א
עיסוק בארץ:
פרטים נוספים:
ילדים:

יעקב אורי

מולא על ידי:

יעקב רוזן