התנדבות

אנו קוראים לך להתנדב לשורותינו ולתרום מזמנך/כישוריך לטובת מפעל ציוני ערכי.

עבודתם המסורה של הפעילים והמתנדבים משמעותית ביותר עבור ארגון יוצאי מרכז אירופה. הם שומרים על אחד מהערכים החשובים עליהם מושתת הארגון מיום היווסדו – ערך התרומה וההתנדבות. ברמה הפונקציונאלית מסייעים בכל תחומי העבודה ומאפשרים לארגון להתנהל בצורה מקצועית ויעילה תוך שמירה על ערכים של מינהל תקין ושקיפות ציבורית. ציבור המתנדבים המסור מאפשר לארגון להתנהל עם גרעין מצומצם ביותר של עובדים מקבלי שכר.

חלק נכבד מהפעילות במוסדות הארגון ובקהילה מתבצעות בעזרתם של הפעילים והמתנדבים. הפעילים מאיישים כל מוסדות הארגון כולל הנשיאות, יו"רי הועדות, הדירקטוריונים וחברות בועדות. כל פעילותם היא על טהרת ההתנדבות ושלא על מנת לקבל שכר. מספר החברים הפעילים המשרתים את הארגון במוסדותיו השונים ובפעולותיו הוא כ 150 איש.

המתנדבים ממלאים תפקידים שונים בארגון – במשרד, בקו הפתוח, בפעילויות אחרות כמו סיוע לקשישיםקבוצת מיקוד" לשיפור עבודת המתנדבים., לאנשים בעלי מוגבלויות ולנזקקים. מסייעים לפעולות התרבות והרווחה. מסייעים לארגון והפעלת אירועי תרבות ופנאי. מסייעים להקמת מסדי נתונים ושאר פעילויות על פי העניין והצורך. כיום פועלים בארגון ובסניפים מתנדבים בני הדור השני והשלישי של יוצאי מרכז אירופה ובכך ממשיכים את המסורת ארוכת השנים של הקהילה. ככלל, אנו משתדלים להתאים לכל מתנדב/ת את תחום העשייה והפעילות המתאימים לרצונו וכישוריו.

אנו קוראים למתנדבים נוספים בני כל הגילים המעוניינים לתרום לחברה ולעצמם במסגרת פעילות התנדבותית בארגון יוצאי מרכז אירופה. כל אחד על פי רצונו ויכולתו, להצטרף ליחידה המובחרת של מתנדבי הארגון. הנכם מוזמנים לפעול בוועדות, בליווי נזקקים בקהילה, בארגון אירועים, בגיוס משאבים, שימור והנחלת המורשת של יוצאי מרכז אירופה ועוד ועוד…!

אנו קוראים לך להתנדב לשורותינו ולתרום מזמנך/כישוריך לטובת מפעל ציוני ערכי.