ועידות הארגון

סקירה על חמה ועידת היובל

 

ועידת היובל סקירה על קדנציה 2016-2019

 

דוחות כספיים המפעל לעזרה הדדית 2018

 

דוחות כספיים ארגון יוצאי מרכז אירופה 2018

 

פעילות הארגון והסניפים לשנת 2018

 

סקירת פעילות הארגון – הועידה השנתית ה- 49

 

סיכום פעילות ארגון בשנת 2017

 

סקירת פעילות הארגון – הוועידה השנתית ה48 

 

דוח מילולי 2016

 

דוחות כספיים 2016 

 

סקירת פעילות הארגון – הוועידה השנתית ה48 

 

מצגת המסכמת את פעילות הארגון והסניפים ב-2016. הוצגה בוועידה ה-47 של הארגון 

 

סקירת פעילות הארגון – הוועידה השנתית ה47  

 

הוועידה השנתית ה 46 של הארגון בסימן קהילה צומחת ויוזמת. 29 ליוני 2015 יב' תמוז תשע"ה. – סקירת פעילות הארגון והגופים השלובים
 
מצגת המסכמת את פעילות הארגון והסניפים שנת עבודה 2015-2014. המצגת הוצגה בוועידה ה-46 של הארגון
 
מצגת סיכום שנת עבודה 2013/14 שהוצגה בוועידת הארגון ה-45 
 
הוועידה השנתית ה-45, ב' בתמוז תשע"ד, 30 ליוני 2014 – עיקרי ההחלטות שאושרו
 
הוועידה השנתית ה-45 בסימן יעדים מתחדשים והרחבת מעגלי המתנדבים ב' בתמוז תשע"ד, 30 ליוני 2014 – סקירת פעילות הארגון והגופים השלובים
 
הוועידה השנתית ה-44, עיקרי ההחלטות שאושרו
 
הוועידה השנתית ה-44, בסימן הקשר הבין-דורי. כה' חשון תשע"ד 29 אוקטובר 2013 – סקירת פעילות הארגון והגופים השלובים
 
הוועידה השנתית ה-43, כד' אלול תשע"ב 11 בספטמבר 2012 -לסקירת פעילות הארגון והגופים השלובים ספטמבר 2011 – ספטמבר 2012
 
הוועידה השנתית ה-43, כד' אלול תשע"ב 11 בספטמבר 2012 – החלטות הוועידה
 
הוועידה השנתית ה-42, ט"ו באלול תשע"א 14 בספטמבר 2011

הוועידה השנתית ה-41, ג בתמוז תש"ע, 15 ביוני 2010 – סקירת פעילות הארגון

הוועידה השנתית ה-41, עיקרי ההחלטות שאושרו – 15 ביוני 2010

הועידה השנתית ה-40 – סקירת המגמות המרכזיות בעבודת הארגון וסניפיו 2009

הוועידה השנתית ה-40 עיקרי ההחלטות שאושרו – 16 ביוני 2009

הועידה השנתית ה-39, סקירת המגמות המרכזיות בעבודת הארגון וסניפיו 2009-2008

הוועידה השנתית ה-39 עיקרי ההחלטות שאושרו – 25 ביוני 2008, בשנת ה-60 למדינה