וייסקופף צבי

וייסקופף צבי
Weisskopf Zwi
שם פרטי קודם: הרווארד
שם משפחה קודם: וייסקופף
שם האב:

יצחק

שם האם:

צילה

שנה ומקום הלידה: 1917, גרמניה - רטיבור
שנה ומקום הפטירה: 1994, כפר ידידיה
מגורים לפני העליה: גרמניה, רטיבור
עיסוק לפני העליה: בורסקאי
שנת עליה: 1939
אופן העליה:

במסגרת גרעין

מגורים אחרי העליה: כפר ידידיה
עיסוק בארץ: חקלאות, חשמלאות
פרטים נוספים:

השכלה אקדמית – מנהל עסקים. בכפר ידידיה פתח משק חקלאי. ובמסגרת עבודתו כחשמלאי, פיתח מכשיר אידוי לחיטוי ביצי דגירה. בת זוג וייסקופף מרי

ילדים:

וייסקופף – חרמון גדי ,ברגר צילה

מולא על ידי:

גדי וייסקופף – חרמון