ויסברון הרטה

ויסברון הרטה
Wisbrun Hertha
שם פרטי קודם: הרטה
שם משפחה קודם: ויסברון
שם האב:

מקס

שם האם:

קלמנטנה

שנה ומקום הלידה: 1898, גרמניה - אלברפלד
שנה ומקום הפטירה: 1981, ישראל - תל-אביב
מגורים לפני העליה: גרמניה, וופרטל - אלברפלד
עיסוק לפני העליה: עקרת בית
שנת עליה: 1940
אופן העליה:

עם משפחה, העפלה באוניה 'פטריה'

מגורים אחרי העליה: תל-אביב
עיסוק בארץ: מטפלת
פרטים נוספים:

בן זוג ויסברון גוסטב

מולא על ידי:

רון משה פטר