ויסמן יהודית

ויסמן יהודית
Wissmann Judith
שם פרטי קודם: יהודית
שם משפחה קודם: ויסמן
שם האב:

מנדל

שם האם:

קלה

שנה ומקום הלידה: 1911, גרמניה - נירנברג
שנה ומקום הפטירה:
מגורים לפני העליה: גרמניה, נירנברג
עיסוק לפני העליה: גננת
שנת עליה: 1932
אופן העליה:

עם בן זוג ויסמן ליאו

מגורים אחרי העליה: ישראל, ירושלים
עיסוק בארץ: מזכירה, מנהלת חשבונות
פרטים נוספים:
ילדים:

ויסמן נחום ,ויסמן אריה

מולא על ידי:

נחום ויסמן