זכויות קשישים וניצולי ונפגעי שואה

זכויות ניצולי שואה

ארגון יוצאי מרכז אירופה, על שלוחותיו, פעל ופועל נמרצות לסיוע לניצולי שואה: בין השאר על ידי איתור אקטיבי של הנזקקים וסיוע להם לממש זכויותיהם, על ידי הפעלת לחץ על מוסדות ציבוריים וממשלתיים, הפעלת מערך מתנדבים, מתן תמיכה נפשית, סיוע כספי נרחב לנזקקים ועוד ועוד.אתר הארגון מרכז את המידע בנוגע לזכויות הקיימות למען ניצולי השואה ומשפחותיהם.* המידע התקבל באדיבות מרכז המידע של ועידת התביעות.   

עדכונים :

מרץ 2010 – הבהרות חדשות לגבי הכרה בסכרת ומחלות לב  למעלה מ-30 שנה מתום השואה

תאריך

נושא

פניה למקבלי רנטות מאוסטריה וגרמניה (29.1.19)
 
 כמדי שנה בחודש ינואר, שולח הביטוח הלאומי האוסטרי טופס "אישור חיים"
(מופיע לרוב בצבע ורוד) PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT.
לקבלת סיוע במילוי הטופס הנכם מוזמנים לפנות
למר ערן אליהו בן יוסף, מתנדב בארגון יוצאי מרכז אירופה,
בטלפון 03-5164461 שלוחה 2008 או במייל eran@irgun-jeckes.org
 
ניתן לקבל גם סיוע בהגשת בקשה לתוספת לרנטה / פנסיה
בגין החמרה במצב הבריאות (Pflegegeld)
 
כמו כן מר ערן בן יוסף מוסמך לחתום על אישורי חיים
עבור הביטוח הלאומי של גרמניה
Deutsche Rentenversicherung, Deutsche Post Rentenservice
 
הסיוע מוענק ללא תשלום
יוגדל המענק לאלמנים ואלמנות של ניצולי שואה (19.3.18) 
למרות שחוק ההסדרים ל־2019 ייכנס לתוקף רק בשנה הבאה – מאפריל 2018 יושווה המענק בין כלל זכאי ניצולי השואה ויעמוד על 24,000 שקל בשנה – 2,000 שקל בחודש, זאת לאחר שבעבר הזכאות הייתה תלויה במועד הפטירה של הניצול. התיקון מגדיל את המענק ב־12,000 שקל בשנה עבור כל זכאי.

ספטמבר 2015 הודעה ליוצאי גרמניה נרדפי הנאצים שאינם מקבלים קצבה בשל נרדפותם ואשר עלו ארצה בטרם המועד הקובע בחוק נרדפי הנאצים (1.10.1953)

הרינו להביא לתשומת לבכם כי בימים האחרונים דווח בתקשורת בישראל כי שר האוצר החליט לפנים משורת הדין להכליל גם את יוצאי גרמניה נרדפי הנאצים שאינם מקבלים קצבה בשל נרדפותם ואשר עלו ארצה בטרם המועד הקובע בחוק נכי רדיפות הנאצים (1.10.1953) בתוך מעגל מקבלי התגמולים ממדינת ישראל. אמנם ממה שידוע לנו עדיין לא פורסמה כל החלטה רשמית בנושא זה, וגם אם תתקבל לבסוף ההחלטה כזו עדיין לא ידוע כיום האם התגמולים ישולמו ממועד הגשת טופס התביעה או ממועד מאוחר יותר, אך למי שטרם הגיש טופס תביעה לפי אותו החוק אין מה להפסיד מלהגיש טופס תביעה במהירות האפשרית בכדי להתחיל לקבל את התגמולים מהמועד המוקדם ביותר האפשרי (לא ניתן לקבל תגמולים עבור התקופה לפני מועד הגשת טופס התביעה).

לפרטים נוספים הקישו כאן 

 עדכון קריטריונים לזכאים לקבלת סיוע במימון בטיפול רפואי

לקורבנות המשטר הנאצי באוסטריה

עדכון קריטריונים לזכאים לקבלת סיוע במימון בטיפול רפואי

לקורבנות המשטר הנאצי באוסטריה

לאור הפניות הרבות  לקבלת סיוע ובהתייחס לגובה התקציב של קרן זו להלן

עדכון הקריטריונים כפי שהועברו אלינו מוועידת התביעות

תוקף העדכון מ- 1.1.2016 עד 12.2016 31

נא שימו לב: הקרן האוסטרית שינתה את הקריטריונים ואת גובה סכום הסיוע שניתן לזכאים לפרטים הקישו כאן

טפסים נלווים למגישי הבקשות לקבלת סיוע במימון טיפול רפואי 2016

1. טופס בקשה לסיוע כספי 2016 2. כתב הסכמה לבדיקת זכאותך 3. אישור קבלת תשלום מהמטפל/ת הסיעודית (עברית) 4. אישור קבלת תשלום  מהמטפל/ת הסיעודית (אנגלית)

תיקון לחוק נרדפי הנאצים המגביל את שכר הטרחה הנגבה מניצולים ביום 29.12.14 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את חוק נכי רדיפות הנאצים . לעניין החלטה מינהלית: בהתאם לחוק החדש קיימת לניצולים זכאות לבקש ולקבל החזר של כספים ששילמו כשכר טרחה מעורך דין ומגורם מטפל. זאת, ככל שזכאותם לתגמולים אושרה כתוצאה מההחלטה המינהלית. למידע נוסף הקליקו כאן

הודעה מטעם משרדי האוצר שרלבנטית לניצולי שואה מקבלי קצבת  BEG

משרד האוצר פרסם הודעה שעשויה להיות רלבנטית לניצולי שואה מקבלי קצבת BEG שרלבנטית בין השאר ליוצאי גרמניה. להלן נוסח ההודעה שפורסמה באתר של משרד האוצר: במסגרת החלטה מנהלית שהתקבלה לאחרונה על ידי שר האוצר, ניצולי שואה המקבלים קצבה בשל נרדפותם ממדינת חוץ (בין היתר – מקבלי רנטה מגרמניה לפי חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני – B.E.G, ומקבלי קצבאות ממדינות מערב אירופה), עשויים להיות זכאים למענק מהמדינה על סך 2,000 ₪, וזאת למי שהכנסתו החודשית אינה עולה על 8,812 ₪.

המענק ישולם ביחס לבקשות שיוגשו עד לסוף שנת 2015. טופס הבקשה למענק נמצא באתר האינטרנט של הרשות, בכתובת: http://hrights.mof.gov.il/forms/tofes_bakasha_maanak_hol.pdf

ניתן לפנות בכל שאלה או בירור למרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטל' מס' 03-5682651

Neue Kriterien für Unterstützungsberechtigte bei medizinischer Behandlungen der Opfer des Nationalsozialismus aus Österreich

Neue Kriterien für Unterstützungsberechtigte bei medizinischer Behandlungen der Opfer des Nationalsozialismus aus Österreich

 

Infolge der grossen  Nachfrage um Hilfeleistung und aufgrund der für dieses Programm zur Verfügung stehenden Mittel, senden wir Ihnen die

Neuen von der "Claims Conference" erhaltenen Anweisungen

mit Gültigkeit ab 1. 1. 2014 bis 31.12.2014

Bitte beachten Sie, dass die Kriterien dieses Hilfsprogramms und die Höhe der Hilfeleistung geändert wurden

Information 

יולי 2014 זכויות ניצולי שואה יוצאי גרמניה 1939-1933

יוצאי גרמניה שעברו רדיפה מוכרת (כגון בריחה מהנאצים בשנות ה-30, כולל מי שנולד בישראל עד 300 יום לאחר בריחת אימו), ואינם מקבלים קצבה בשל רדיפות הנאצים, זכאים בעקבות תיקון לחוק הטבות לניצולי שואה שהתקבל בכנסת ביוני 2014 גם למענק שנתי של 3,600 ₪.

 בכדי לקבל מענק שנתי זה יש למלא טופס חדש אחר שאותו ניתן להוריד מהכתובת הבאה – http://hrights.mof.gov.il/forms/tofes_bakasha_hadShnati_170714.pdf

מאי 2014 פסקי דין חדשים בנוגע לאי קיזוז תשלומי הסיעוד מהקרן לרווחה לניצולי שואה מהפיצויים המגיעים להם מהביטוח ב- 7.5.2014 דחה בית המשפט העליון בקשה לרשות ערעור של חברת ביטוח על החלטת עיכוב ביצוע של פסק דין שקבע, בין היתר, כי אסור לחברת הביטוח לקזז מהפיצויים שהיא חייבת לניצול שואה שעבר תאונת דרכים ושהפך לסיעודי את הסכומים בגין הוצאות סיעוד המשולמים עבורו על ידי הקרן לרווחת נפגעי השואה (רע"א 3220/14  דר והפניקס נגד בירנבאום). מידע נוסף >>>
אפריל 2014 הרחבת ההטבה שעניינה מתן הנחה בתרופות הרחבת ההטבה שעניינה מתן הנחה בתרופות כחלק מהגדלת הסיוע הניתן לניצולי השואה, הוחלט על ידי שר האוצר להרחיב את ההטבה שעניינה מתן הנחה בתרופות, כך שתינתן לכל אזרח ותושב ישראל שקיבל אי פעם תשלום, חודשי או חד פעמי, בקשר עם נרדפותו על ידי הנאצים ועוזריהם, מאחד מהגופים הבאים: מדינת ישראל, גרמניה, מדינת חוץ אחרת, או ועידת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה. מי שיימצא זכאי להנחה – יועבר שמו לקופת החולים והוא יזכה להנחה מהמועד שבו הועברו פרטיו לקופה. לתשומת ליבכם – בימים אלה הרשות לזכויות ניצולי השואה שלחה הודעה ל-16,000 איש שנמצאו במאגרים שבידיה כזכאים להטבה. בהתאם לכך, מי שקיבל או יקבל מכתב כאמור אינו צריך לפנות לרשות ושמו יועבר אוטומטית לקופות החולים לצורך מתן ההנחה. ההנחה ניתנת על ידי הקופה מראש, בעת רכישת התרופה בבית המרקחת. שיעור ההנחה הינו 50% לניצולים בגיל 75 ומטה, ו-56% לניצולים מעל גיל 75.  לבקשה לקבלת הנחה בתרופות הקישו כאן
פברואר 2014 פסק דין חדש לגבי מימון אשפוז סיעודי לניצולי שואה למידע נוסף >>>
פברואר 2014

קישור לשירות חדש של ביטוח לאומי: בדיקה מחודשת למי שהביטוח הלאומי דחה את תביעתם לקבלת קצבה http://www.pirsum.gov.il/LAPAM/PublicAnnouncement/562756_1.html

פברואר 2014

ראו להלן קישור לאתר למשרד לאזרחים ותיקים אודות זכויות בריאות רווחה וסיעוד: http://vatikim.gov.il/Projects/Pages/briut.aspx

דצמבר 2013 בית המשפט קבע כי אסור לבנק להקטין חוב מתשלומים לניצולי שואה שאינם ניתנים לעיקול

ב-29.12.2013 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב שבו התקבל ערעור של ניצולת שואה לגבי תשלום שקיבלה לפי חוק הטבות לניצולי שואה שעוקל על ידי הבנק שלא כדין (רע"א 16680-09-13 אלטר נגד בנק דיסקונט). למידע נוסף >>>

 דצמבר 2013 פסק דין חדש הכיר בסרטן שלפוחית השתן לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

ב-24.12.2013 ניתן פסק דין בבית המשפט השלום בבאר שבע לגבי תביעה של ניצול שואה להכרה בסרטן שלפוחית השתן לפי חוק נכי רדיפות הנאצים הרלבנטי, כידוע, רק לניצולים שעלו לישראל עד ה-1.10.1953. למידע נוסף >>>

אוגוסט 2013 פסק דין חדש לגבי יוצאי גרמניה וחוק נכי רדיפות הנאצים. פסק דין חדש שהתקבל לפני שבוע בדיוק (12.8.2013) בבית המשפט השלום בתל אביב ושגם בו נדחה יוצא גרמניה שברח משם לאחר עליית הנאצים ושערער על החלטת משרד האוצר לדחות את תביעתו לקצבה לפי חוק נכי רדיפות ההנאצים. למידע נוסף >>>
אפריל 2013 הקרן לרווחה הודעה על פתיחה  מחדש של מסלול המענקים האישיים הקרן לרווחה פרסמה היום כי החל מ- 8.4.2013 ניתן יהיה שוב להגיש מענק אישי (החזר כספי) המיועד לנרדפי נאצים העומדים בתנאים כמו כן פורסם כי מטרות עבורן ניתן לקבל מענק אישי למידע נוסף  >>>
מרץ 2013 רשימת שמות בעלי נכסים שאותרו בגרמניה ע"י וועידת התביעות לאתר האינטרנט של ועידת התביעות עלתה לאחרונה רשימה של אלפי משפחות יהודיות ונכסים שהיו ברשותן לפני השואה בערי מזרח גרמניה. למידע נוסף >>>
מרץ 2013 הגדלת קצבאות ה-BEG שמקבלים ניצולי שואה מגרמניה מחודש מרץ 2013 הקצבאות שמקבלים ניצולי שואה מגרמניה לפי חוק ה-BEG יוגדלו ב-5.7%. כמו כן פורסם על ידן כי התשלום שיועבר לניצולים בחודש מרץ 2013 יכלול גם תשלום רטרואקטיבי בגין הגדלת הקצבאות עבור החודשים אוקטובר 2012 – פברואר 2013. למידע נוסף  >>>
פברואר 2013 ועידת התביעות הקימה קרן בקשות מאוחרות ועידת התביעות הקימה קרן בקשות מאוחרות ("LAF") ובה 50 מיליון אירו, במטרה לקבל בקשות מאנשים מסויימים, שיתוארו להלן, שהינם יורשיהם של בעלי רכוש/נכסים יהודיים לשעבר, הממוקמים במזרח גרמניה לשעבר, ואשר ועידת התביעות קיבלה בגינם תשלום, כארגון יורש, במסגרת חוק הרכוש הגרמני, 1990. למידע נוסף  >>>
ינואר 2013 פסק דין חדש לגבי החלת תקנה 12 על כל המחלות המוכרות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ב- 27.1.2013 ניתן פסק דין חדש בבית המשפט השלום בתל אביב שעסק בניצול שואה שטען, בין היתר, כנגד העובדה כי תקנה 12 לא הופעלה לגבי כל הפגימות שבהן הוכר עקב רדיפות הנאצים (ו"ע 4404-01-12 לאופמן נגד הרשות). למידע נוסף >>>
ינואר 2013 קרן ליטאית חדשה לתשלום סמלי לניצולים מליטא לאחר שנים רבות של משא ומתן, הסכימה ממשלת ליטא להעביר תשלומי פיצויים בגין רכוש יהודי קהילתי. לצורך כך ייסדו קהילות ליטא היהודיות והארגון היהודי העולמי להשבת רכוש את הקרן לפיצויים מרצון טוב בגין נכסי דלא ניידי של קהילות יהודיות דתיות בליטא. כמו כן הקרן קיבלה 3 מיליון ליטא (כ-1.1 מיליון דולר) שישמשו אותה להעברת תשלומי פיצויים סמליים וקטנים ליהודים שהתגוררו בתחומה של ליטא בתחילת מלחמת העולם השניה. למידע נוסף >>>
ינואר 2013 הקרן לרווחה פתחה תוכנית חדשה להחזרי הוצאות אמבולנס מד"א לנרדפי הנאצים

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל פרסמה לאחרונה כי היא פתחה תוכנית סיוע חדשה לתשלום החזר כספי בגין נסיעות באמבולנס מגן דוד אדום הודות לתרומתה הנדיבה של מד"א בריטניה.

למידע נוסף הקישו כאן

דצמבר 2012 פסק דין חדש לגבי הכרה באוסטיאופרוזיס וחובת צירוף פרוטוקול הועדה הרפואית

  ב-17.12.2012 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל אביב לגבי ניצולת שואה שמשרד האוצר הכיר במחלת האוסטיאופרוזיס שלה בגין רדיפות הנאצים לפי שיעור הנכות המקסמלית שנגרם לה בהתאם להמלצות ועדת שני בגין מחלה זו ולא לפי מספר השברים שנגרמו לה בשל אותה המחלה לפי אותן המלצות (ע"ו 902-06-12 זכאי נגד הרשות).

 למידע נוסף >>>

דצמבר 2012 פסקי דין חדשים לגבי הכרה במחלות עקב רדיפות הנאצים

 להלן מבחר פסקי דין שהתקבלו בימים אחרונים שעסקו בנושא הכרה במחלות עקב רדיפות הנאצים בכדי להגדיל את אחוזי הנכות של אותם ניצולים לקצבה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים וגם בכדי להיות זכאים לתרופות וטיפולים בגין אותן המחלות לפי שיעורי ההכרה בהן למידע נוסף >>>

נובמבר 2012 נציב קבילות הציבור לוועידת התביעות ועידת התביעות החליטה על מינוי נציב קבילות ציבור (אומבודסמן) שתפקידו לטפל בפניות הציבור בעניינים הנוגעים לתחומי פעילותה של ועידת התביעות ברחבי העולם. למידע נוסף >>>

אוקטובר 2012 פסק דין חדש לגבי נרדפי נאצים שעלו לישראל לאחר 1953

ב-15.10.2012 ניתן בבית המשפט השלום בחיפה פסק דין לגבי קבוצה של נרדפי נאצים (בעיקר מרומניה ובולגריה) שטענו שלא יכלו לעלות לישראל עד 1953 עקב השלטון הקומוניסטי שמנע מהם לעזוב את ארצותיהם באותן השנים ושאי ההכרה בהם לקצבה מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים הינה החלטה שיש בה אפלייה (לעומת מי שעבר את אותה רדיפה ועלה לפני אותו התאריך ומקבל את אותה הקצבה), ושיש בה חוסר סבירות קיצונית ומשום כך יש לבטלה ולהכיר גם בהם לאותה הקצבה למידע נוסף >>>

אוגוסט 2012 פסק דין חדש לגבי הלכת העוברים וזכאות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

ב-30.8.2012 ניתן פסק דין חדש בבית המשפט השלום בתל אביב שעסק בסוגיה מהו פרק הזמן המקסימלי לאחר סיום רדיפות הנאצים שבו ניתן להכיר במי שטוען שהיה עובר ברחם אימו בתום אותן הרדיפות לשם קבלת תגמולים ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (ו"ע 35775-10-11 זוארז נ' הרשות לזכויות ניצולי השואה משרד האוצר). למידע נוסף >>>
אוגוסט 2012 החידושים האחרונים בתחום הזכויות וההטבות המגיעות לאזרחים ותיקים  עודכנו קיצבאות נזקק ונצרך שמשלמת הרשות לזכויות ניצולי השואה לנרדפי הנאצים שעלו ארצה לפני 1.10.53  עודכנה תקרת ההכנסה של הקרן לרווחה והיא עומדת על 8,158 שקלים לחודש.  בקשות לקרן רכבת הזהב ההונגרית תתקבלנה עד סוף אוגוסט.  לא ניתן עוד להגיש השנה בקשות לקרן האוסטרית.  נרדפי נאצים המתגוררים כעת במדינות ברית המועצות לשעבר, יכולים לבקש מענק חד פעמי מגרמניה.  קיצבה ליוצאי מחנות וגטאות עומדת כעת על 1,147 שקלים לחודש.  ניצולי שואה ששהו במסתור או בזהות בדויה במשך ששה חודשים יוכלו לבקש קיצבה מקרן סעיף 2. למידע מפורט הקישו כאן
אוגוסט 2012 החידושים האחרונים בתחום הזכויות וההטבות המגיעות לאזרחים ותיקים  הנחה במים לאוכלוסיות זכאים  הנחה בחשמל  הטבות למקבלי קיצבת זקנה (מקבלי קיצבת נכות לפני גיל פרישה)  הנחה של 50% ברכישת כרטיס קולנוע לסרט ישראלי  בדיקת גריאטר לגימלת סיעוד  חוק הדיור המוגן 2012  השכר הממוצע במשק לפי הביטוח הלאומי. קשור לגימלת סיעוד.  בעלי רכב יכולים לקבל השלמת הכנסה.  תו נכה. למידע המפורט הקישו כאן
יולי 2012 פסק דין חדש לגבי שיטת חישוב תקנה 12 לנכי רדיפות הנאצים ב-3.7.2012 ניתן פסק דין חדש בבית המשפט המחוזי בתל אביב שעסק בשאלות עקרוניות חשובות כיצד ליישם את פסק הדין החדשני (פסק דין זטלמן) שניתן על ידי אותו בית משפט שעסק בשיטת החישוב לגבי תקנה 12 המאפשרת לקבוע דרגת נכות הגדולה עד 25% מזו שנקבעה בשים לב למקצועו, גילו או מינו של נכה רדיפות הנאצים. למידע נוסף>>>
יולי 2012 חדשות שפרסמה ועידת התביעות לגבי המו"מ עם גרמניה להלן סקירה של פרסומים אלו והרלבנטיות שלהם לניצולים המתגוררים בישראל. למידע נוסף >>>
יולי 2012 משרד האוצר פרסם את תקרות הנזקק\נצרך החדשות לנכי רדיפות הנאצים משרד האוצר פרסם באתר שלו את תקרות השלמת ההכנסה החדשות שלהן עשויים להיות זכאים ניצולי שואה שעלו עד ה-1.10.1953 והמקבלים ממנו קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. למידע נוסף >>>
מאי 2012 פסק דין חדש לגבי נרדפי נאצים מגרמניה וסקירת זכויות נוספות ב-22.4.2012 ניתן פסק דין בבית המשפט בחיפה לגבי ניצול שואה שהיה תושב קבע מגרמניה ומשום כך תביעתו לקבלת קצבה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים נדחתה (ו"ע 22704-08-11 לימור נ' משרד האוצר). למידע נוסף >>>
אפריל 2012 פסק דין חדש לגבי הכרה בבריחה מרומניה לפי תחילת ההשפעה הנאצית באפריל 1941 ב-2.4.2012 ניתן פסק דין חדש בבית המשפט השלום בתל אביב לגבי תביעה לקצבה ממשרד האוצר למי שברח מרומניה ועלה לישראל לפני ה-1.10.1953 (ו"ע 52920-12-11 גיורגי נ' הרשות). למידע נוסף >>>
פברואר 2012 הפתיחה מחדש של המסלול למענקים לניצולים של הקרן לרווחה הקרן לרווחה פרסמה בשבוע שעבר על פתיחה מחדש של המסלול למענקים לניצולי שואה במימון משרד האוצר. יש לשים לב כי הקרן פרסמה כי "בשונה משנים קודמות, הקרן מתכננת לפתוח את ערוץ המענקים (בקול קורא), שלוש פעמים בשנה. גובה ההחזר הכספי לכל פונה בשנת 2012 ייקבע לאחר בדיקת כל הפניות שתוגשנה לקרן בסוף כל שליש שנה. למידע נוסף >>>
פברואר 2012 פסק דין חדש לגבי ניצול מהגוש המזרחי שעלה עד 1953 לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ניתן פסק דין בבית המשפט השלום בתל אביב (ו"ע 20451-09-10 לוין נ' הרשות)  שעסק בניצול שואה שעלה עד 1953 ועבר רדיפה מוכרת , אך תביעתו לקבלת קצבה מהאוצר נדחתה בעבר עקב היותו אזרח הגוש המזרחי (באותו המקרה – אוקראינה) והדחיה נשלחה אליו שלא בדואר רשום. למידע נוסף >>>
ינואר 2012 מבחר פסקי דין חדשים לגבי קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים 1. תביעות לתשלום רטרואקטיבי בגין עילה נוספת של ניצולים מלוב המקבלים כבר קצבה לפי החלטת האוצר. 2.  זכות ערעור על תביעה שהטיפול בה התעכב לתקופה ארוכה באשמת התובע למידע נוסף >>>
ינואר 2012 פסק דין חדש לגבי הפעלת תקנה 12 לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ב-9.1.2012 ניתן פסק דין חדש בבית המשפט המחוזי בתל אביב שעסק בניצול שואה שערער על החלטת הועדה הרפואית  העליונה במשרד האוצר שקבעה לו שיעור נכות כולל של 48.82% עקב רדיפות הנאצים ללא הפעלת תקנה 12 (ע"ו 32015-10-11 אנגלר נ' הרשות). למידע נוסף >>>