טוצ'ק קרל, ד"ר

טוצ'ק קרל, ד"ר
Totschek Carl
שם פרטי קודם: קרל
שם משפחה קודם: טוצ'ק
שם האב:

הוגו

שם האם:

גרטה

שנה ומקום הלידה: 1908, גרמניה - גרוסנהיין (Grossenhain)
שנה ומקום הפטירה: 1995, ישראל - רחובות
מגורים לפני העליה: גרמניה , דובין (Döbein)
עיסוק לפני העליה: ד"ר למשפטים, תפקיד בבית המשפט.
שנת עליה: 1934
אופן העליה:

עם בת זוג

מגורים אחרי העליה: רחובות
עיסוק בארץ: מורה לאנגלית
פרטים נוספים:

עלה באופן בלתי ליגאלי, וזאת הסיבה שלא יכול היה לקבל רשיון לעסוק במשפטים ממשלת המנדט הבריטי. בת זוג טוצ'ק פני.

ילדים:

פוריה נעמי,כוכבי יוספה

מולא על ידי:

פני טוצ'ק