טפסים ויצירת קשר

טפסים נלווים למגישי הבקשות לקבלת סיוע במימון טיפול רפואי 2020 לקורבנות המשטר הנאצי באוסטריה: 1. טופס בקשה 2. כתב הסכמה לבדיקת זכאותך 3. אישור קבלת תשלום מהמטפל/ת הסיעודית 4. אישור קבלת תשלום  מהמטפל/ת הסיעודית 5. קריטריונים לקבלת סיוע

צרו אתנו קשר

ארגון יוצאי מרכז אירופה (ע"ר) יגאל אלון 157, תל אביב 6744365 טל. 03-5164461 פקס.  03-5164435 info@irgun-jeckes.org

חברי וועדת המפעל לעזרה הדדית של הארגון 

■ אלירן גילה ■ פרופ' ינאי אורי ■ שני נילי ■ שפיר יהושע ■ 

 

דיוויד רייזמן חשב, תרומות ועיזבונות 03-5164461 שלוחה: 2020 david@irgun-jeckes.org

ערן בן יוסף, מתנדב 03-5164461 שלוחה: 2008 eran@irgun-jeckes.org 

ליאורה שוהם-פיטרס, מנכ״לית הארגון 03-5164461 שלוחה: 2005 leora@irgun-jeckes.org