יוספסברג משה

יוספסברג משה
Josefsberg Moshe
שם פרטי קודם: משה
שם משפחה קודם: יוספסברג
שם האב:

יצחק

שם האם:

צפורה פייגה

שנה ומקום הלידה: 1904, פולין - סקולה
שנה ומקום הפטירה: 1967, ישראל - ירושלים
מגורים לפני העליה: פולין, סקולה
עיסוק לפני העליה:
שנת עליה: 1936
אופן העליה:

עם בת זוג – פרידה יוספברג לבית רוזנברג

מגורים אחרי העליה: ירושלים
עיסוק בארץ: תעשיין
פרטים נוספים:

בת זוג יוספסברג פרידה. עבדה 50 שנה בהתנדבות בארגון יעל – יד עזר לחולה בבית חולים הדסה בירושלים.

ילדים:

עמי יוספסברג

מולא על ידי:

עמי יוספסברג