יפתח-אל אריה

יפתח-אל אריה
Yiftach´-El Arye
שם פרטי קודם: אריה
שם משפחה קודם: יפתח-אל
שם האב:

צבי

שם האם:

סופיה

שנה ומקום הלידה: 1920, גרמניה - שטולפ (כיום סלופס, פולין)
שנה ומקום הפטירה: 2004, ישראל - מצובה
מגורים לפני העליה: גרמניה, שטולפ
עיסוק לפני העליה: תלמיד
שנת עליה: 1936
אופן העליה:

בעליית הנוער

מגורים אחרי העליה: קיבוץ גבע
עיסוק בארץ: "חבר קיבוץ" מנהלן. עסק בחקלאות, ניהול תעשייתי, ניהול בנייה, בצה"ל: רב סרן-נשק
פרטים נוספים:

לחם במלחמת הקוממיות, קדש, ששת הימים ומלחמת יום כיפור.

ילדים:

יפתח-אל יובל,צמרן אביה,יפתח-אל אורן,רייך יעל

מולא על ידי:

אסתר יפתח-אל