כוכבי בת שבע

כוכבי בת שבע
Kohavi Bat-Sheva
שם פרטי קודם: בת שבע
שם משפחה קודם: כוכבי
שם האב:

יחיאל

שם האם:

צביה

שנה ומקום הלידה: 1929, גרמניה - ברלין
שנה ומקום הפטירה:
מגורים לפני העליה: גרמניה, ברלין
עיסוק לפני העליה:
שנת עליה: 1933
אופן העליה:

עם משפחה

מגורים אחרי העליה: תל-אביב
עיסוק בארץ: אחות, מפקחת על מעונות יום
פרטים נוספים:
ילדים:
מולא על ידי:

עצמי