לוטן יהויקים

לוטן יהויקים
Lotan Yehoyakim
שם פרטי קודם: יהויקים
שם משפחה קודם: לוטן
שם האב:

גיורא

שם האם:

הילדא

שנה ומקום הלידה: 1935, גרמניה - ברלין
שנה ומקום הפטירה:
מגורים לפני העליה: גרמניה , ברלין
עיסוק לפני העליה:
שנת עליה: 1938
אופן העליה:

עם משפחה

מגורים אחרי העליה: קיבוץ ניר אליהו
עיסוק בארץ: כלכלן ומינהל עסקים
פרטים נוספים:

עוסק בכלכלה ובחקלאות בקיבוץ, בתנועה הקיבוצית, הדרכה חקלאית וניהול פרוייקטים בחו"ל, ניהול יק"א (החברה היהודית להתיישבות) בישראל.

ילדים:

לוטן עירית,לוטן צח,לוטן ארז

מולא על ידי:

עצמי