לוי קרל – מנחם

לוי קרל - מנחם
Levy Karl
שם פרטי קודם: קרל - מנחם
שם משפחה קודם: לוי
שם האב:

אברהם

שם האם:

שרה

שנה ומקום הלידה: 1880, גרמניה - קייזרסלאוטרן
שנה ומקום הפטירה: 1958, ישראל - ירושלים
מגורים לפני העליה: גרמניה, ברלין
עיסוק לפני העליה: עורך ספרותי
שנת עליה: 1938
אופן העליה:

עם בת זוג

מגורים אחרי העליה: ירושלים
עיסוק בארץ: עורך ספרותי
פרטים נוספים:

בת זוג לוי לוצי

ילדים:

מעוז בתיה ז"ל

מולא על ידי:

בתיה מעוז ז"ל