לוריה יוליוס

לוריה יוליוס
Lurie Julius
שם פרטי קודם: יוליוס
שם משפחה קודם: לוריה
שם האב:
שם האם:
שנה ומקום הלידה: ליטא, שירוינט
שנה ומקום הפטירה: 1944, ישראל - תל-אביב
מגורים לפני העליה: גרמניה , בישהופשטיין Bischofstein
עיסוק לפני העליה: סוחר
שנת עליה: 1938
אופן העליה:

עם בת זוג

מגורים אחרי העליה: תל-אביב
עיסוק בארץ: גמלאי
פרטים נוספים:

בת זוג לוריה אווה חוה

ילדים:

לוריה הרברט

מולא על ידי:

אהרון לוריה, ד"ר