ליבליין לאה

ליבליין לאה
Lieblein Lea
שם פרטי קודם: לאה
שם משפחה קודם: ליבליין
שם האב:

אברהם

שם האם:

מירה

שנה ומקום הלידה: 1900 פולין - סקולה
שנה ומקום הפטירה: 20.10.1942 פולין - מחנה השמדה בלז'ץ
מגורים לפני העליה:
עיסוק לפני העליה: מנהלת בית - עוזרת בניהול משק חקלאי
שנת עליה:
אופן העליה:
מגורים אחרי העליה:
עיסוק בארץ:
פרטים נוספים:

בן זוג ליבליין מורדכי -מרכוס

ילדים:

ליבליין דולק, ליבליין בנק-דב

מולא על ידי:

ליבליין דב