ליבליין מורדכי-מרכוס

ליבליין מורדכי-מרכוס
Lieblein Mordchai-Markus
שם פרטי קודם: מורדכי-מרכוס
שם משפחה קודם: ליבליין
שם האב:

לייב

שם האם:

פייגע

שנה ומקום הלידה: 1896, פולין - סקולה
שנה ומקום הפטירה: 20.10.1942, פולין - מחנה ההשמדה בלז'ץ
מגורים לפני העליה:
עיסוק לפני העליה: מנהל, מנהל משק חקלאי
שנת עליה:
אופן העליה:
מגורים אחרי העליה:
עיסוק בארץ:
פרטים נוספים:

בת זוג ליבליין לאה

ילדים:

ליבליין דולק, ליבליין בנק-דב

מולא על ידי:

ליבליין בנק-דב