לייכטונג חוה

לייכטונג חוה
Leichtung Chava
שם פרטי קודם: חוה
שם משפחה קודם: לייכטונג
שם האב:

אהרון-זיגפריד

שם האם:

אוגניה

שנה ומקום הלידה: 1920, גרמניה - נירנברג
שנה ומקום הפטירה: 2016, ישראל
מגורים לפני העליה: גרמניה, נירנברג
עיסוק לפני העליה: תלמידה
שנת עליה: 1933
אופן העליה:

עם משפחה

מגורים אחרי העליה:
עיסוק בארץ: חקלאית
פרטים נוספים:
ילדים:

ברנס תרצה,ליפשיץ מרים,כנעני אסתר

מולא על ידי:

עצמי