מוסדות הארגון

הברפלד דבורה יו"ר נשיאות הארגון  
ממרוט גדעון מ״מ יו"ר נשיאות הארגון  
טל קדמי וינברום מנכ״לית הארגון  
קלנר טל מנהלת הסניפים תל אביב וירושלים  
חברי נשיאות הארגון
אלירן גילה     חברת נשיאות
בלסבלג מיכאל  חבר נשיאות 
גולן חגי    חבר נשיאות
ינאי אורי חבר נשיאות
מרחב נעמי חברת נשיאות
קמיל אילן חבר נשיאות
שני נילי    חברת נשיאות
שפיר יהושע      חבר נשיאות
מוזמנים
שטיינר נתן   יו"ר התאחדות יוצאי צ'כוסלובקיה
עידית גורן  יו״ר הועד המרכזי ליהודי אוסטריה בישראל 
 
 דירקטוריון חמ"ה – גולן חגי – יו"ר, בריל גבי, ורד רונית, מאיוס אלי, מאיר מיכאל, ממרוט גדעון, שני נילי.
 
עזרה הדדית – אלירן גילה, פרופ' ינאי אורי, שני נילי, שפיר יהושע.
 
ועדת מורשת אלרואי-ברוש אילנה, אשנהיימר רונית, בר-קול יאיר, הברפלד דבורה, ויצטום דוד, ורד רונית, מרחב נעמי, שטייניץ יובל, שילה תמר, שלאין מרגלית, שלו גבריאלה.
 
ועדת המדיה פרופ' צימרמן משה – יו"ר, אלרואי-ברוש אילנה, בר-קול יאיר, דובניקוב מלכיתה, דק מיכאל, טוקטלי אורן, רוזנטל רוביק, שפיר יהושע. צוות תגובות – בר-קול יאיר, הס קובי, מרחב ראובן.
 
ועדת כספים קמיל אילן – יו"ר, בי לב יוחנן, דאוס גבי, לוין גלעד, שפיר יהושע.
 
ועדת ביקורת גולדשמידט אמנון – יו"ר, נוימן זאב, נרדי יואב. 
 
ועדת מלגות –פרופ' פינקוס אסף – יו"ר, אלירן גילה, בראל – מעוז  תמר, סלומון יורם, שלאין  מרגלית, שני נילי.
 
 ועד סניף ירושלים

ממרוט גדעון – יו"ר, אלרואי-ברוש אילנה, בחנא דרורה, דאוס גבי, הופמן אברהם, נוימן דוד, פרידלנדר יהודית, רימון ברוך, שטייניץ יובל, שילה תמר, שני נילי.

 
 ועד סניף תל-אביב והמרכז

שפיר יהושע – יו"ר, אלירן גילה, בלסבלג מיכאל, בר-קול יאיר, דובניקוב מלכיתה, לימור נעמי, מרחב נעמי, נרדי עדנה, שלו גבריאלה.