מועדון המרצה האורח/ת

פרופ' יאיר עמיחי המבורגר – הטוב הרע והמכוער באינטרנט

דנה רוזנטל ברנדייס – נבוא לקחת אותך

דניאלה דנציגר זייטמן - הדוקטור

פרופ' בני גדרון - הסיפור המשפחתי שלי

ד"ר מיכל סדן - זיכרון, שואה וקעקועים

פרופ' מיכאל מאיר - הסכם ההעברה ורצח ארלוזורוב

פרופ' מיכאל מאיר - התגליות והטרגדיות של פריץ הבר

הדס ליבוביץ ויובל גדרון - ביטויי היצירה של דור ההמשך בסיפור המשפחתי

חמוטל גורי - למה חשוב ש(גם) נשים ינהיגו

דניאל צימט - מיתוג של ערים ומדינות

מרים שמרת - יום הזיכרון הבינלאומי לשואה

פרופ' מיכאל מאיר - גופנים בשירות התעמולה הנאצית