מלגות

בכל שנה מחלק ארגון יוצאי מרכז אירופה מלגות לסטודנטים במסגרת פעילות הארגון לטיפוח דור ההמשך, וכחלק משימור הערכים של רכישת השכלה ועידוד מצוינות. המלגות מחולקות לסטודנטים, צאצאי יוצאי מרכז אירופה בכל רחבי הארץ בתחומי לימוד שונים.

לינק רישום להגשת מלגה 

תנאי הסף להגשת מועמדות לקבלת המלגה (על מגישי המועמדות לעמוד בכל תנאי הסף):

 

 1. צאצאי עולים מגרמניה, אוסטריה וצ'כוסלובקיה, כמפורט בטופס הבקשה למלגה.
 2. בוגרי שירות צבאי מלא (מינימום 30 חודשים לבנים ו 24 חודשים לבנות) או שירות לאומי מלא (24 חודשים). 
 3. תלמידי תואר ראשון משנת הלימודים השנייה ומעלה וכן תלמידים לתואר שני ושלישי. 
 4. לומדים במוסד המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 5. עד גיל 50.
 6. ניתן להגיש באותה שנה בקשה אחת למלגת הצטיינות או מלגה כלכלית.
 7. ניתן  לזכות במלגה אחת  בלבד במהלך כל תואר בין אם במסלול מצטיינים ובין אם במסלול כלכלי.
  *בלימודי רפואה, ניתן לפנות שוב בבקשה לקבלת מלגה לאחר קבלת תואר בוגר (בתום שלוש שנות הלימודים הראשונות).
 8. במהלך לימודי תואר ראשון/שני/שלישי ניתן לזכות פעמיים בלבד במלגה כלכלית. 

עדיפות תינתן:

 1. לצאצאיהם של חברי ארגון יוצאי מרכז אירופה / ארגון פסגות כרמל, מייסודו של ארגון עולי מרכז אירופה / ארגון יוצאי צ'כוסלובקיה / ארגון הוועד המרכזי ליהודי אוסטריה, אשר שילמו דמי חבר בארגון למשך 3 שנים לפחות בעבר.
 2. לסטודנטים העוסקים בנושאים הקרובים לפעולותיו ולמטרותיו של ארגון יוצאי מרכז אירופה ולמורשת העלייה החמישית.

מובהר כי אין באמור לעיל משום התחייבות כלשהי למתן מלגה

ההחלטה למתן מלגה תינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעל.

גובה המלגה לשנת הלימודים תשפ"ב הינה 7,500₪

 

לתשומת לב:

 • טפסי בקשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט www.irgun-jeckes.org  בקטגוריית מלגות. 
 • ניתן להגיש את הבקשה למלגה מתאריך 01.11.21-15.12.21. 
 • המלגה תוענק תמורת מחויבות אישית בהיקף של 35 שעות למען ארגון יוצאי מרכז אירופה, ארגון פסגות כרמל, מייסודו של ארגון עולי מרכז אירופה או המפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי מרכז אירופה, אשר תושלם תוך 9 חודשים מיום קבלת ההודעה על זכאות למלגה. 
 • קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בטקס הענקת המלגות.
 • יש לצרף לבקשה חומר סרוק ברור לקריאה, בשלמותו ובצורה ישרה (לא הפוך או מוטה).
 • וועדת המלגות  תדון רק בבקשות המלוות בכל המסמכים הנדרשים המפורטים בטופס הבקשה למלגה. 

            למידע נוסף אנא פנו באמצעות הדוא"ל: yulia.melagot@gmail.com

   

 

תנאי הסף להגשת מועמדות לקבלת מלגת מצטיינים (על מגישי המועמדות לעמוד בכל תנאי הסף):

תנאי הסף להגשת מועמדות לקבלת המלגה (על מגישי המועמדות לעמוד בכל תנאי הסף):

 

 1. צאצאי עולים מגרמניה, אוסטריה וצ'כוסלובקיה, כמפורט בטופס הבקשה למלגה. 
 2. בוגרי שירות צבאי מלא (מינימום 30 חודשים לבנים ו 24 חודשים לבנות) או שירות לאומי מלא (24 חודשים). 
 3. סטודנטים לתואר שני ושלישי.
 4. בעלי ממוצע ציונים 90 ומעלה בשנת לימודים קודמת. 
 5. לומדים במוסד המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 6. עד גיל 45.
 7. ניתן להגיש באותה שנה בקשה אחת למלגת הצטיינות או מלגה כלכלית.
 8. ניתן  לזכות במלגה אחת  בלבד במהלך כל תואר בין אם במסלול מצטיינים ובין אם במסלול כלכלי.
  *בלימודי רפואה, ניתן לפנות שוב בבקשה לקבלת מלגה לאחר קבלת תואר בוגר (בתום שלוש שנות הלימודים הראשונות).
 9. במהלך לימודי תואר שני/שלישי ניתן לזכות פעם אחת בלבד במלגת הצטיינות. 

עדיפות תינתן:

 1. לצאצאיהם של חברי ארגון יוצאי מרכז אירופה / ארגון פסגות כרמל, מייסודו של ארגון עולי מרכז אירופה / ארגון יוצאי צ'כוסלובקיה / ארגון הוועד המרכזי ליהודי אוסטריה, אשר שילמו דמי חבר בארגון למשך 3 שנים לפחות בעבר.
 2. לסטודנטים העוסקים בנושאים הקרובים לפעולותיו ולמטרותיו של ארגון יוצאי מרכז אירופה ולמורשת העלייה החמישית.

מובהר כי אין באמור לעיל משום התחייבות כלשהי למתן מלגה,

ההחלטה למתן מלגה תינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעל.

גובה המלגה לשנת הלימודים תשפ"ב הינה 10,000₪

לתשומת לב:

 • טפסי בקשה ניתן להוריד מאתר האינטרנט www.irgun-jeckes.org  בקטגוריית מלגות. 
 • ניתן להגיש את הבקשה למלגה מתאריך 01.11.21-15.12.21. 
 • המלגה תוענק תמורת מחויבות אישית בהיקף של 35 שעות למען ארגון יוצאי מרכז אירופה, ארגון פסגות כרמל, מייסודו של ארגון עולי מרכז אירופה או המפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי מרכז אירופה, אשר תושלם תוך 9 חודשים מיום קבלת ההודעה על זכאות למלגה. 
 • קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בטקס הענקת המלגות.
 • יש לצרף לבקשה חומר סרוק ברור לקריאה, בשלמותו ובצורה ישרה(לא הפוך או מוטה).
 • וועדת המלגות  תדון רק בבקשות המלוות בכל המסמכים הנדרשים המפורטים בטופס הבקשה למלגה.

למידע נוסף אנא פנו באמצעות הדוא"ל: yulia.melagot@gmail.com

 

לגלריית התמונות מתוך טקס הענקת מלגות לסטודנטים לשנת תשפ״א