מלגות

בכל שנה מחלק ארגון יוצאי מרכז אירופה מלגות לסטודנטים במסגרת פעילות הארגון לטיפוח דור ההמשך, וכחלק משימור הערכים של רכישת השכלה ועידוד מצוינות. המלגות מחולקות לסטודנטים, צאצאי יוצאי מרכז אירופה בכל רחבי הארץ בתחומי לימוד שונים.

הגשת הבקשות לשנת הלימודים תש"ף הסתיימה.

מועמדים / ות אשר הגישו בקשות למלגה וקיבלו אישור שבקשתם הועברה לבדיקה, יקבלו תשובות במהלך חודש מרץ 2020. 

 

תנאי הסף להגשת מועמדות למלגה (יש לעמוד בכל תנאי הסף): 

 • צאצאי עולים מגרמניה, אוסטריה, וצ'כוסלובקיה
 • בוגרי שירות צבאי/לאומי מלא.
 • גיל עד 50.
 • תלמידי תואר ראשון משנת הלימודים השנייה ומעלה, ותלמידים לתארים מתקדמים.
 • לימודים במוסד המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 • מלגה ניתנת רק פעם אחת בלימודי התואר הראשון, ופעם אחת בלימודי תארים מתקדמים, למעט לימודי רפואה שבהם ניתן לפנות שוב בבקשה למלגה לאחר קבלת תואר בוגר (בתום שלוש שנות הלימודים הראשונות)עדיפות ניתנת
  1. לצאצאיהם של חברי ארגון יוצאי מרכז אירופה / ארגון עולי מרכז אירופה / ארגון יוצאי צ'כוסלובקיה / ארגון הוועד המרכזי ליהודי אוסטריה, אשר שילמו דמי חבר בארגון למשך 3 שנים לפחות בעבר.
  2. לסטודנטים העוסקים בנושאים הקרובים לפעולותיו ולמטרותיו של ארגון יוצאי מרכז אירופה ולמורשת העלייה החמישית.

  מובהר כי אין באמור לעיל משום התחייבות כלשהי למתן מלגה.

לתשומת לב:

 • יש להתעדכן בכל שנה במועדים המדויקים להגשת המועמדות לקבלת מלגות טופס הדיגיטלי ניתן למילוי רק במועדים הרלוונטיים.
 • טפסי בקשה ניתן למלא באתר האינטרנט irgun-jeckes.org בלבד !!!
 • ניתן להגיש את הבקשה עד ליום 20/12/2019
 • המלגה תוענק תמורת התנדבות בהיקף של 35 שעות למען ארגון יוצאי מרכז אירופה, אשר תושלם תוך 9 חודשים מיום קבלת המלגה.
 • קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בטכס הענקת המלגות.
 • הוועדה תדון רק בבקשות המלוות במסמכים הנדרשים.

ליצירת קשר 

למידע נוסף:

 yulia.melagot@gmail.com  hagar@irgun-jeckes.org