ההנהלה לדורותיה

ממלאי תפקידים בארגון לדורותיהם

בפברואר 1932 הוקמה התאחדות עולי גרמניה בתל-אביב, יזמו את הקמתה החברים, תיאודור זלוציסטי, פנחס רוזן (סניף ת"א), ארנסט לוי, משה זמורה (סניף ירושלים), יוסף לוי (סניף חיפה), וחברים נוספים – גוסטאב קרויאנקר, גרדה לופט, ארתור לאנדסברג, ואלטר פרויס, פליקס דנציגר, לודויג פינר, הרי ביין, ורנר רוזוליו והאנס קאופמן. נשיאיה הראשונים של ההתאחדות, היו הרופאים תיאודור זלוציסטי וארנסט לוי.

זמן קצר לאחר מכן עם עליית הנאצים לשלטון בשנת 1933 החלו להגיע לארץ גלי עלייה המונית ולצורך קליטתם הקימה ההתאחדות את "ועד לשעת חירום" בראשותם של ד"ר ארנסט לוי, אברהם לנסברג ופליקס רוזנבליט, כמזכיר הארגון שימש ד"ר פריץ לוונשטיין.

אישים נוספים שהיו פעילים בשנים הראשונות להקמת הארגון, היו חברי נשיאות ההתאחדות שנבחרה ב-1936 בראשותו של קורט בלומנפלד: יוליוס ברגר, אדולף ביהם, הרברט פורדר, סאלי הירש, גיאורג לנדאואר, ארנסט לוי, פריץ לובנשטיין, מנפרד נוסבאום, לודוויג פינר, וולטר פרויס, יוליוס רוזנפלד, פליקס רוזנבליט, ליאו רוזנבליט, קורט רופין, ורנר סנטור, זלמן שוקן ופיני גינצבורג.

בשנים הבאות התהוו חילוקי דעות והחלו מאבקים הפנימיים בהתאחדות עולי גרמניה על דמותה, אופייה הכללי , הפוליטיזציה בה ותפקיד המנגנון. העמדה שהתקבלה על ידי מרכז ההתאחדות שפוליטיקה יכולה להוות אמצעי בהשגת מטרות אך היא לא תיהפך למטרתה העיקרית . בהתאם לתפיסה זו אורגנה מחדש הנהגת ההתאחדות: קורט בלומנפלד נבחר ליו"ר וארנסט לוי לממלא-מקומו. ד"ר מאקס קרויצברגר פעיל ותיק בארגוני הרווחה של יהדות גרמניה נבחר לתפקיד המזכיר הכללי של ההתאחדות.

בין האישים שפעלו ללא ליאות בארגון ניתן למנות את נשיאי הארגון: ד"ר תיאודור זלוציסטי 1932 – 1935 (בשנת 1932 כיהנו זלוציסטי ולוי במשותף כנשיאי ההתאחדות, בינואר 1933 נבחר זלוציסטי לנשיא יחיד; למעשה עד סוף 1935 עמדו שניהם בראש הע"ג, כאשר ד"ר לוי היה זה שנשא בעיקר הנטל), ד"ר ארנסט לוי – 1932, קורט בלומנפלד פברואר 1936- 1939, פליכס רוזנבליט (פנחס רוזן) 1940 – 1948, ד"ר גיאורג לנדאואר 1948 – 1953, ד"ר זיגפריד מוזס – 1953 – 1974 מכאן ואילך התואר היה יו"ר הנשיאות.

על דור המייסדים נמנית הלגה ניסנבאום מזכירת סניף תל-אביב והמרכז, שבמשך שנים רבות פעלה ללא ליאות לקידום מטרות הארגון לצידם של ד"ר בנו כהןוד"ר הנס טרמר.

כבר בשנת 1941 הוקמה ה"קרן לעזרה הדדית של עולי גרמניה ואוסטריה". הקרן תמכה בחולים וקשישים וכאלה שלא קיבלו סיוע כלשהו מהרשויות, נשיאה הראשון של "הקרן" היה פליקס רוזנבליט לימים פנחס רוזן.

לצד הנשיאים פעלו המזכ"לים, שניהלו את פעילויות הארגון, בתי ההורים, המפעל לעזרה הדדית וההוצאה לאור של העיתון. עליהם נמנים מאקס קרויצברגר, הנס טרמר ששימש 30 שנה בתפקיד מזכ"ל הארגון, זאב אסטרייכר שהיה 10 שנים בתפקיד, ולאחריו עוזי ורנר ז"ל שגם הוא שימש 10 שנים בתפקיד מזכ"ל הארגון ולאחר מכן היה פעיל בארגון כיו"ר ועדת התרבות עד מותו.

בשנות השמונים נוצר חלל ריק בשכבת השורות של המובילים את הארגון ולפעילות בארגון מצטרפים בני דור ההמשך; כמו, יעקב הירש, שבין תפקידיו בארגון שימש כיו"ר המפעל לעזרה הדדית, חבר הנשיאות וחבר ועדת הכספים של הארגון. הירש החל את פעילותו בארגון בעקבות הוריו סלי ואדית הירש. אביו של יעקב היה סלי הירש שכיהן שנים רבות כחבר נשיאות הארגון ואף היה יו"ר מועצת המנהלים של קופת מלווה העולה. יעקב הירש נבחר בשנת 1988 לעמוד בראש המפעל לעזרה הדדית ויחד עם עודד באומן ז"ל, שהיה מנהל המפעל לעזרה הדדית במשך שנים רבות, ממשיכים את פעילותם בארגון, יעקב הירש פעיל בסניף ירושלים, ועודד באומן כחבר נשיאות הארגון. חבר ארגון נוסף שהצטרף לפעילות בארגון בשנות השמונים היה עדין טלבר ז"ל הפעיל בסניף ירושלים.

מתחילת ייסודו של הארגון בשנת 1932 ההתאחדות העניקה תשומת לב למסירת דיווחים מעודכנים מעת לעת לציבור הרחב על פעילויותיה, במטרה לשמור על קשר עם העולים ולגייס לשורותיה חברים חדשים. בספטמבר 1932 הודפס במכונת כתיבה הידיעון הראשון של ההתאחדות Mitteilungsblatt (להלן MB). בחודש מרס 1933 הודפס בדפוס הגיליון הראשון. מאז יצא ה-MB, בעברית ובגרמנית, בלא הפסקה והיה לאחד הפרסומים הותיקים ביותר, העקביים ביותר והרציניים ביותר בארץ ישראל ובמדינת ישראל. ראוי לציין את עורכי ה-MB מאז היווסדו – ד"ר תיאודור זלוציסטי המייסד, ד"ר רוברט וולטש, ד"ר הנס טרמר, ד"ר הנס קפל, זאב אסטרייכר, פרופ' פאול אלסברג, אברהם פרנק שערך את החלק העברי ועודד באומן שבמשך שנים רבות ערך את החלק הגרמני של העיתון. עד שנת 2013 עורך הירחון היה העיתונאי הוותיק ואיש-הטלוויזיה מיכה לימור, בן למשפחה ייקית שעלתה ארצה בראשית העלייה החמישית. כיום עורך את הירחון MB יקינתון מיכאל דק איש תקשורת ותיק (עיתונות, טלוויזיה). .

רשימה ארוכה של אנשים תרמו רבות ותורמים למכלול פעילויות הארגון, ועבודתם המסורה במשך השנים ומעשיהם הביאו להמשך קיומו של הארגון עד עצם היום הזה. אנו הצברים הייקים רוצים להודות לאלו שהוו ומהווים דוגמא והמניעים את דורות ההמשך להשתדל לתרום להמשך מפעל חייהם.

נשיאי הארגון ויו"ר הנשיאות לדורותיהם

1932 עד 1935 ד"ר תיאודור זלוציסטי ז"ל
1932 עד 1935 ד"ר ארנסט לוי ז"ל (לצידו של זלוציסטי כאשר ד"ר לוי היה זה שנשא בעיקר הנטל). במהלך המחצית השנייה של שנת 1935 עמד בראש הארגון צוות של שלושה: ד"ר ארנסט לוי, ד"ר מיינהולד נוסבאום וד"ר הרברט פורדר.
1936 עד 1940 קורט בלומנפלד ז"ל
1940 עד 1948 פליכס רוזנבליט (פנחס רוזן) ז"ל
1948 עד 1953 ד"ר גיאורג לנדאואר ז"ל
1953 עד 1974 ד"ר זיגפריד מוזס ז"ל
1974 עד 1982 היינץ גרלינג ז"ל
1982 עד 1996 פרופ' פאול אלסברג ז"ל
1996 עד 2000 מיכאל קול נשר ז"ל
2000 עד 2004 מיכל כצנלסון
2004 עד 2016 ראובן מרחב
2016 עד 2019 דוד בועז
2019 ואילך דבורה הברפלד

מזכ"לי ומנהלי הארגון לדורותיהם

1935-1948 ד"ר מקס קרויצברגר ז"ל
1948-1979 ד"ר הנס טרמר ז"ל
1979-1988 זאב אסטרייכר ז"ל
1987-1997 עוזי וורנר ז"ל
1997-2006 משה הראל
2006-2016 דבורה הברפלד
2016-2019 חגית גדסי
2019-2021 טל קדמי וינברום
2022 עדי אהרוני
מנכ"לית מכהנת: ליאורה שוהם פיטרס

עורכי ה MB -יקינתון לדורותיהם

עורכי ה-MB מאז היווסדו היו הד"ר תיאודור זלוציסטי המייסד, ד"ר רוברט וולטש, ד"ר הנס טרמר, ד"ר הנס קפל, זאב אסטרייכר, פרופ' פאול אלסברג,אברהם פרנק שערך את החלק העברי ועודד באומן שבמשך שנים רבות ערך את החלק הגרמני של העיתון, כולם בני העלייה החמישית. בשנים 2000 עד 2004 שימשה הד"ר יהודית רייפן-רוזן כעורכת החלק העברי של הירחון במתכונתו דאז. עד שנת 2013 עורך הירחון היה העיתונאי הוותיק ואיש-הטלוויזיהמיכה לימור, בן למשפחה ייקית שעלתה ארצה בראשית העלייה החמישית. כיום עורך את הירחון MB יקינתון מיכאל דק איש תקשורת ותיק (עיתונות, טלוויזיה).

Search
Generic filters
דילוג לתוכן