מרים רייס

מרים רייס
שם פרטי קודם:
שם משפחה קודם:
שם האב:
שם האם:
שנה ומקום הלידה: ברלין, 1925
שנה ומקום הפטירה:
מגורים לפני העליה:
עיסוק לפני העליה:
שנת עליה: 1933
אופן העליה:

עם משפחתה (שני דורות או יותר) 

מגורים אחרי העליה: חיפה
עיסוק בארץ: בנקאית
פרטים נוספים:
ילדים:

2 ילדים שנולדו ב1951 ו1956

מולא על ידי:

יערה