סניף תל אביב והמרכז

סניף תל אביב והמרכז על ציבור נבחריו, מתנדביו וצוות עובדיו ממלא תפקיד מרכזי תוך מעורבות אישית, ביישום מטרותיו של ארגון, ומרכז את עיקר מרצו ומשאבי ובקידום ובשיפור רווחתם של חבריו. לסניף פעילות מגוונת ואינטנסיבית המתמקדת בתחומי חברה, רווחה ותרבות, שנועדה להעמיק, לטפח ולפתח את קשריו עם הפרט והקהילה. אל סניף תל אביב מצטרפים חברים חדשים רבים, חלקם מבני דור ההמשך. בנוסף, הסניף פועל לאיתור וזיהוי מטרות לפעילות התנדבותית, בגיוס חברים חדשים, עיבוי והקמת עתודה נוספת של מערך מתנדבים פעילים, ויצירת המסגרות המתאימות שיאפשרו מתן ביטוי אישי לחבריו ושילובם בעבודה התנדבותית.

רח' יגאל אלון 157 תל אביב 6744365 (כניסה א' קומה ד' תל-אביב שכונת נחלת יצחק). טלפון 03-5164461 , פקס 03-5164435 דואר האלקטרוני info@irgun-jeckes.org

ח.מ.ה – חברת מעונות הורים הורים (תל-אביב, ירושלים) www.meonot.co.il


חברי הסניף:

יהושע שפיר

יו"ר סניף תל-אביב והמרכז 03-5164461

joshuashafir@gmail.com

טל קלנר

מנהלת סניף תל-אביב והמרכז 03-5164461 שלוחה: 2011

tal@irgun-jeckes.org

מנחם (מנטה) קורן

רכז תרבות וקהילה סניף ת"א 03-5164461 שלוחה: 2013 

menta@irgun-jeckes.org

 


פעילות הסניף

פעולות חברה ותרבות

דגש מיוחד מושם גם על פעולות חברתיות ותרבותיות שאינן נופלות בחשיבותן מפעולות רווחה. בהיותו קשוב לרחשי לבם של חבריו משתדל הסניף להתאים את עצמו, כמיטב יכולתו ואפשרותו ולהביא לידי ביטוי ולמלא את החסר בהיצע מתאים וראוי.

להלן מהאירועים הבולטים והפעולות שהמתקיימים בסניף: טיולים: אחת ל – 6 שבועות מקיים סניף תל אביב והמרכז לחבריו, טיול לאתרים בעלי עניין מיוחד בכל רחבי הארץ. הטיולים מהווים מקור משיכה רב ותורמים לגיבוש חברתי, ראשון במעלה.

הרצאות כמו: ערב לציון 50 שנה למותו של ברטהולט ברכט, במכון גיתה. השתתפות חברי הסניף ביום עיון במוזיאון בתפן בנושא השפעת עולי מרכז אירופה על השפעת הרפואה בארץ. השתתפות בארגון אירועי היובל לבית ההורים ע"ש פנחס רוזן ואירוע הפתיחה בבית ההורים ע"ש אניטה מילר כהן. פסטיבל מספרי סיפורים "מסיפורי היקים" בתיאטרון גבעתיים. "היקים והתיאטרון העברי" אירוע בשיתוף עם המוזיאון בתפן. השתתפות באירועים לציון יום הולדתה ה – 90 של חברת הסניף פרידל שטרן ז"ל ושופט בית המשפט העליון בדימוס חיים כהן ז"ל– שהתקיימו בירושלים. האירועים השנתיים שכבר הפכו למסורת לציון "ליל הבדולח" – בהם השתתפו מאות מחברי הסניף. סניף תל אביב ממשיך לרכז את מפעל המלגות של הארגון, נושא אותו יזם והוביל לפני 6 שנים. יש לציין ולהדגיש שהסניף מטפח ומעמיק את קשריו ואת שתוף הפעולה עם גורמים ומוסדות להם יש זיקה לחברי הארגון כמו מכון גיתה, נספחויות התרבות בשגרירויות גרמניה ואוסטריה, עם התאחדויות קרובות "לנדסמנשפטים" וכיו"ב.

פעילות רווחה

F0_0200_0000_ornaמחלקת הרווחה של הסניף משתדלת לתת מענה הולם ומכובד למצוקותיהם של חברים אשר נזקקים לשירותיה ומקיימת עימם קשר ישיר ובלתי אמצעי. זאת, בשיתוף פעולה הדוק עם גורמים בארגון עצמו כגון המפעל לעזרה הדדית, חמ"ה ובתי ההורים וכן עם מסגרות רלוונטיות ברשויות המקומיות וממלכתיות כביטוח לאומי ועוד, ומסתייעת במתנדבות ובמתנדבים מחברי הסניף. כ – 90 מחברי הסניף פונים מידי שנה בבקשת סיוע בתחום הרווחה. במסגרת הסניף נערכים ביקורי בית, אצל איילו הזקוקים לסיוע, ניתן גם ייעוץ פרטני לחברי המועדון. מח' הרווחה מייעצת ומסייעת לחברי הסניף גם בנושאי פיצויים מאוסטריה ומגרמניה.

'קו קשר' – במסגרת פעולות הרווחה מושם דגש מיוחד להרחיב את היצע השירות בתחום זה לחברי הסניף. הסניף מפעיל קו פתוח ומוקד מידע לחבריו. זאת, מתוך כוונה לקיים קשר ישיר ואישי עם קהל היעד, מתן הדרכה ומידע ולאתר צרכים מיוחדים, ולהגדיל את מספר המתנדבים הפעילים.

מפגשי מתנדבים– לעיתים מזומנות מתקיימים מפגשי עדכון ותדרוך למתנדבות ולמתנדבי הסניף. F0_0200_0000_milgaa3פרויקט מתנדבים "קו קשר"