ספיר חנה (איה)

ספיר חנה (איה)
Sapir (Aya)Hanna
שם פרטי קודם: חנה (איה)
שם משפחה קודם: ספיר
שם האב:

הרמן, מכבי צבי

שם האם:

אלזה

שנה ומקום הלידה: 1934, גרמניה - ברלין
שנה ומקום הפטירה:
מגורים לפני העליה: גרמניה, ברלין
עיסוק לפני העליה:
שנת עליה: 1935
אופן העליה:

עם משפחה

מגורים אחרי העליה: ירושלים
עיסוק בארץ: הפצת ספרים
פרטים נוספים:
ילדים:

ספיר בנימין,ספיר-כלב יעל,ספיר רון,ספיר דניאל

מולא על ידי:

עצמי