עמי יוספסברג

עמי יוספסברג
Josefsberg Frida
שם פרטי קודם: פרידה
שם משפחה קודם: יוספסברג
שם האב:

אברהם אבא

שם האם:

פייגה

שנה ומקום הלידה: 1907, פולין - סקולה
שנה ומקום הפטירה: 2002, ישראל - ירושלים
מגורים לפני העליה: פולין, סקולה
עיסוק לפני העליה:
שנת עליה: 1936
אופן העליה:

עם בן זוג משה יוספברג

מגורים אחרי העליה: ירושלים
עיסוק בארץ:
פרטים נוספים:

בן זוג משה יוספסברג

ילדים:

עמי יוספסברג

מולא על ידי:

עמי יוספסברג