פדרליין סלמה

פדרליין סלמה
Federlein Selma
שם פרטי קודם: סלמה
שם משפחה קודם: פדרליין
שם האב:

אברהם

שם האם:

ארנסטינה

שנה ומקום הלידה: 1889, גרמניה
שנה ומקום הפטירה: 1964, ישראל - קרית-ביאליק
מגורים לפני העליה: גרמניה, גרספאלד
עיסוק לפני העליה: אחות מוסמכת בבית חולים
שנת עליה: 1936
אופן העליה:

עם משפחה

מגורים אחרי העליה: קרית-ביאליק
עיסוק בארץ: עקרת בית
פרטים נוספים:

בן זוג פדרליין יהודה יוליוס

ילדים:

וייל ברטל , פיליפזון אלזהמאיר ארמה מרים, אדלר ליזלוטה עליזה

מולא על ידי:

עליזה אדלר