צוך לונק

צוך לונק
Zuch Loneck
שם פרטי קודם: לונק
שם משפחה קודם: צוך
שם האב:
שם האם:

בלימה Blima

שנה ומקום הלידה: 1932, פולין - בוברקה חלבוביצה
שנה ומקום הפטירה: 1942, פולין - מחנה השמדה בלזץ
מגורים לפני העליה:
עיסוק לפני העליה:
שנת עליה:
אופן העליה:
מגורים אחרי העליה:
עיסוק בארץ:
פרטים נוספים:
ילדים:
מולא על ידי:

עמי יוספסברג