צצקיס שולמית

צצקיס שולמית
Zatzkis Sholamit
שם פרטי קודם: שולמית
שם משפחה קודם: צצקיס
שם האב:

גרשון

שם האם:

ארנה

שנה ומקום הלידה: 1916, גרמניה - שלאווה
שנה ומקום הפטירה: 1990, ישראל - קיבוץ בית השיטה
מגורים לפני העליה: הולנד
עיסוק לפני העליה: תלמידה
שנת עליה:
אופן העליה:

במסגרת גרעין

מגורים אחרי העליה: קיבוץ בית השיטה
עיסוק בארץ: עיסוקים שונים בקיבוץ
פרטים נוספים:
ילדים:

בצלאל יהודית, צור עודד

מולא על ידי:

בצלאל יהודית