רוזנטל פליקס

רוזנטל פליקס
Rosental Felix
שם פרטי קודם: פליקס
שם משפחה קודם: רוזנטל
שם האב:

וולף

שם האם:

הדסה-הודס

שנה ומקום הלידה: 1905, פולין
שנה ומקום הפטירה: 1993, ישראל - ירושלים
מגורים לפני העליה: גרמניה, בון
עיסוק לפני העליה:
שנת עליה: 1936
אופן העליה:

עם בת זוג

מגורים אחרי העליה: תל-אביב
עיסוק בארץ: אבטחה
פרטים נוספים:

בת זוג רוזנטל צילה

ילדים:

קופרמן רות

מולא על ידי:

רות קופרמן